Meny

Bærekraftig utvikling i fiskerinæringen 

Bærekraft er avgjørende for vår felles fremtid, spesielt når det gjelder forvaltning av havets ressurser. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi arbeider med bærekraft i Sildelaget, bærekraftig fangst og hvorfor sjømat er supermat for helsen din. Vårt mål er å sikre at havets ressurser kan nytes av kommende generasjoner, og dette gjenspeiles i alt vi gjør - fra hav til bord.

Du kan også lese om vårt miljøfond, et sentralt element i vår bærekraftsstrategi, opprettet for å støtte prosjekter som beskytter våre marine økosystemer.