Melding til kolmuleflåten

Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 27. februar

Fiskets gang uke 8