Meny

Innmeldingsjournal

Makrell

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
153296 19.07.24 00:00
153296 Lås-frys
Låssatt kystnot Frysing
Låssatt kystnot 19.07.24 00:00 Frysing G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
20.07.24 20.07.2024 TOTAL 8
20.07.24 TOTAL 8
20.07.24 TOTAL 8
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
153293 19.07.24 00:00
153293 Lås-frys
Låssatt kystnot Frysing
Låssatt kystnot 19.07.24 00:00 Frysing G2: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
19.07.24 19.07.2024 TOTAL 1
19.07.24 TOTAL 1
19.07.24 TOTAL 1
TOTAL 9
TOTAL 9
TOTAL 9

NVG-sild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
153295 19.07.24 00:00
153295 Lås-frys
Låssatt kystnot Frysing
Låssatt kystnot 19.07.24 00:00 Frysing G3: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
19.07.24 19.07.2024 TOTAL 30
19.07.24 TOTAL 30
19.07.24 TOTAL 30
TOTAL 30
TOTAL 30
TOTAL 30

Nordsjøsild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
153294 18.07.24 00:00
153294 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 18.07.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
153294 19.07.24 00:00
153294 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 19.07.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
19.07.24 19.07.2024 TOTAL 290
19.07.24 TOTAL 290
19.07.24 TOTAL 290
TOTAL 290
TOTAL 290
TOTAL 290