Meny

Innmeldingsjournal

Kolmule

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152035 11.04.24 00:00
152035 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 11.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152034 15.04.24 00:00
152034 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 15.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
17.04.24 17.04.2024 TOTAL 2245
17.04.24 TOTAL 2245
17.04.24 TOTAL 2245
TOTAL 2245
TOTAL 2245
TOTAL 2245

Strømsild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152035 11.04.24 00:00
152035 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 11.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
17.04.24 17.04.2024 TOTAL 155
17.04.24 TOTAL 155
17.04.24 TOTAL 155
TOTAL 155
TOTAL 155
TOTAL 155