Meny

Minstepriser

Sortiment Detaljer Gyldig fra Pris Neste uke Prisenhet
Gr.1: > 250 gr 03.06.24 8,7500 n/a NOK/kg
Gr.1: > 250 gr Fersk 08.04.24 20,0000 n/a NOK/kg
Gr.2: < 250 gr Fersk 08.04.24 20,0000 n/a NOK/kg
Gr.2: < 250 gr Frysing 01.01.24 3,5000 n/a NOK/kg
Mel & Olje 03.06.24 6,5770 n/a NOK/kg
Mel & Olje Avskjær 03.06.24 5,5910 n/a NOK/kg

Kvoteoversikt

Kart - Makrell

Artsbeskrivelse

Makrell er en vandrefisk som går i stim nær overflaten. Den er en glimrende svømmer, mangler svømmeblære og kan foreta lynsnare opp og nedstigninger i vannet. Makrellen kan bli opptil 50 cm. lang. Når den beiter svømmer den i stor fart med åpen munn. Ved hjelp av gjellegitter siler den ut vannet. På den måten får den i seg næring som plankton og fiskeegg.

I april - mai gyter den i sentrale deler av Nordsjøen. En del kommer også inn mot Norskekysten for å finne næring og gyte. Makrellen lever av småsild, brisling og blir etter gyting til det som populært kalles høstmakrell. I august - september trekker den bort fra kysten.

Makrellyngel vokser raskt, allerede om høsten kan vi fiske " pir" , - ung makrell.

Anvendelse:
Brukes til konsum, enten som fersk, frosset, marinert eller røkt. Den blir også hermetisert og brukt i f.eks makrell i tomat. Noe av makrellen brukes i produksjonen av mel og olje. 

Fangstredskaper:
Ringnot og trål.

Næringsinnhold:
Om våren har makrellen lavt fettinnhold, mens høstmakrellen kan inneholde om lag 30 % fett, og dermed store mengder Omega 3- fettsyrer. Den er i tillegg en svært god kilde for vitaminene B 12 og D.

Fakta om Makrell

Minstemål

30 cm

Latinsk navn

Scomber scombrus

Sesong

April - November

Størrelse

65 cm