Meny

Meld inn tapte redskap

Bærekraft
article image Foto: Fishing for Litter

Rapportering av tapte fiskeredskap er svært viktig og danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt. Ordningen gir også fiskeren muligheten til å få redskapet tilbake dersom det hentes opp.

13.03.2024 09:03

Yrkesfiskere kan melde om tap og røkting av redskap via tjenesten FiskInfo (barentswatch.no) .

I tillegg til å melde inn og ut redskap i FiskInfo kan man klikke seg inn på «Mine redskaper» og finne knappene for å melde om tap eller røkting av redskap. Funn av andres redskap kan også meldes her.

Når du melder om røkting av redskap, slipper du å velge kartposisjoner.

Fritidsfiskere kan melde tap og funn av redskap i Fritidsfiskeappen