Meny

Linker

Her finner du et utvalg av linker til forskjellige selskaper, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører innen fiskerinæringen.  Trykk på logoen eller navnet for å komme til nettsiden.

 


Myndigheter & myndighetsorganisasjoner

 

 

 

 


 

Kystvakten - Forsvaret

 

 

Informasjonsregister fra Fiskeridrektoratet

Fartøyregister

Fiskarmanntallet

Kjøperregister

Statistikkbank - Fiskeridirektoratet

Lovverk 

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

 

Applikasjon (app) for nedlasting

 

Forskning & utvikling

NOFIMA

ICES - Det internasjonale Havforskningsråd

NIFES - Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Havforskninsinstituttet

SINTEF Fiskeri- og Havbruk 

Norges Forskningsråd

Mareano-prosjektet

FHF- Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond

Forskning.no 

 

Fiskeriorganisasjoner

Pelagisk Forening

Fiskebåt (Fiskebåtredernes Forbund)

Norges Fiskarlag

Norges  Sjømatråd

Sjømat Norge

Norsk sjømatbedrifters landsforening (NSL)

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag

Vest Norges Fiskesalgslag

Skagerakfisk

 Matjes.no

 Smak av Kysten

 

Nyheter & media

Fiskeribladet

Kyst og Fjord

Kystmagasinet

Norsk Fiskerinæring

Kyst.no

Fish.no

Intrafish.no

Barentsobserver

 

Miljø

MSC - Marine Stewardship Council 

 Andre

 Samvirkesenteret