Meny

Nedgang for sild

Sjømat
article image Foto: Norges Sildesalgslag/Fredrik Hansen

De totale landingene av sild falt fra 170 000 tonn i første kvartal i fjor til 96 000 tonn i samme periode i år.

03.04.2024 15:24

Norge eksporterte 62 788 tonn sild til en verdi av 1,1 milliarder kroner i første kvartal. Verdien falt med 139 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor, og  volumet falt med 23 prosent. Det ble derfor en nedgang på totalt 44 prosent for sildeksporten i første kvartal, sammenlignet med fjoråret. 

Nedgangen var dog forventet, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen, på grunn av at kvoten for NVG-sild, som det i all hovedsak fiskes på i denne perioden, gikk ned med 130 000 tonn eller 35 prosent fra i fjor til i år.

Til tross for at redusert tilførsel, bra etterspørsel og en svak krone har drevet prisene oppover på sildeprodukter over lengre tid, ser det nå ut til å stagnere noe. Dermed kan vi oppsummere sildeksporten for mars måned som følger:

  • 25 400 tonn sild til en verdi av 370 millioner kroner ble eksportert.
  • Verdien falt med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med mars i fjor. 
  • Volumet falt med 3 prosent.