Meny

Støtteordninger

Søknad om støtte til arrangement eller prosjekt

Norges Sildesalgslag ser det som viktig at pelagiske interesser ivaretas gjennom aktive og levende organisasjoner og arrangement. Derfor ytes det støtte hvert år til arrangement og prosjekter. Søknader om støtte til slike formål kommer oss i hende på mange ulike format.

For å kunne vurdere alle søknader samlet, ber vi om at dette søknadsskjemaet benyttes og gjør oppmerksom på at det kun er søknader som sendes via søknadsskjemaet som blir vurdert.

Søknadene gjennomgås for vurdering av styret regelmessig - et par ganger i året.
Andre søknader som ikke behandles av styret eller styrets arbeidsutvalg behandles fortløpende.

Vi yter støtte til organisasjoner, lag og foreninger som fremmer bruk av pelagisk fisk. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.

Retningslinjer for støtte:

  • Norges Sildesalgslag støtter ikke arrangement som ikke fremmer pelagisk fisk.
  • Støtte fra NSS skal ikke inngå i driften av arrangementet, men benyttes til innkjøp av råstoff eller lignende.
  • Videre skal det framgå av arrangementet at Norges Sildesalgslag er bidragsyter. 
  • Planer for hvordan dette skal synliggjøres må skisseres i søknaden.
  • Søknader må inneholde budsjett og handlingsplan for det gjeldene arrangementet.  
  • Rapport med dokumentasjon og bilder er en forutsetning for å kunne yte støtte.

Når søknaden om økonomisk støtte er vurdert og behandlet sendes svar kun til oppgitte e-post adresse. 

 

For å lese om vårt miljøfond, klikk her.