Meny

Rundskriv 06/24 UTBUDSOMRÅDER OG –REGLEMENT FOR KONSUMFANGSTER GJELDENDE FRA MANDAG 06.05.2024

Gjeldende Alle fiskeslag Konsum Rundskriv
06.05.24
Last ned rundskriv som PDF

Til Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum

Norges Sildesalgslag har i samråd med kjøperorganisasjonene foretatt enkelte tilpasninger i utbudsreglementet. Bakgrunnen for tilpasningene er bla for å tilrettelegge for at norske førstehåndskjøpere skal gis best mulig rammevilkår på auksjonen og videre for å legge best mulig til rette for konkurranse på auksjonen.  Norges Sildesalgslag forventer at de foreslåtte endringene/justeringene vil bidra til å styrke auksjonen, bedre situasjonen for mottaksindustrien i Norge og bidra til økt verdiskapning.

Nedenfor fremgår lister over utbudsområder og utbudsreglementet: 

1. Østlig område 

Nr 

Område 

31 

Smøla 

4 

Rugen, Stettin 

32 

Uthaug   

6 

Sverige Vest   

 35 

Rørvik 

7 

Skagen 

37 

Træna 

8 

Hirtshals 

38 

Værøy 

9 

Thyborøn 

42 

Hopen 

10 

Hanstholm 

43 

Lødingen 

13 

Egersund (tidligere Egersund/Sirevåg) 

47 

Senjahopen/Sommarøy  

16 

Karmsund (Skudesnes/Husøy) 

48 

Tromsø 

20 

Måløy, Florø   

 

 

26 

Ålesund (tidligere;Moltu/Harøysund 25) 

 

 

 

2. Vestlig område 

Kode 

Område 

A 

Dingle 

B 

Killybegs 

C 

 

D 

Aberdeen 

E 

Peterhead 

F 

Fraserburgh   

I 

Lerwick 

L 

Færøyene 

P 

Vestmannareyjar 

R 

Seydisfjordur,Neskaupstadur, 

Fæskrudfjordur, Eskifjordur 

S 

Torshøfn, Vopnafjordur  

U 

Siglafjordur, Akureyri 

V 

Bolungarvik 

 

I       MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR NVG-SILD. 

Fangster fisket nord for N68º 00´:

 1. Fangster på 151 tonn – 250 tonn: Træna (37) – Tromsø (48) 

 2. Fangster på 251 tonn – 600 tonn: Ålesund (26) – Tromsø (48)

 3. Fangster på 601 tonn og mer: Egersund (13) – Tromsø (48)  

 

Fangster fisket mellom N68º 00´ og N65º 00´: 

 1. Fangster på 151 tonn – 250 tonn: Smøla (31) – Lødingen (43)

 2. Fangster på 251 tonn – 600 tonn: Måløy/Florø (20) – Tromsø (48)

 3. Fangster på 601 tonn og mer: Egersund (13) – Tromsø (48)

 

Fangster fisket mellom N65º 00´ og N63º 00´: 

 1. Fangster på 151 tonn – 250 tonn: Ålesund (26) – Træna (37)

 2. Fangster på 251 tonn – 600 tonn: Karmsund (16) – Lødingen (43)  

 3. Fangster på 601 tonn og mer: Egersund (13) – Tromsø (48)  

 

Fangster fisket sør for N63º 00´: 

 1. Fangster på 151 tonn – 250 tonn: Måløy/Florø (20) – Uthaug (32)

 2. Fangster på 251 tonn – 600 tonn: Egersund (13) – Værøy (38)

 3. Fangster på 601 tonn og mer: Egersund (13) – Tromsø (48)  

 

Fangster mellom 101 tonn og 150 tonn og fisket i nord – Norge: 

 1. Tromsø (48) – Hopen (42)

 2. Senjahopen/Sommarøy (47) – Værøy (38)

 3.  Lødingen (43) – Træna (37) 

II       MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR MAKRELL. 

 

Fangster fisket nord for N68º 00´: 

 1. Fangster på 101 tonn – 200 tonn: Træna (37) – Tromsø (48)

 2. Fangster på 201 tonn og mer: Uthaug (32) – Tromsø (48) 

 

Fangster fisket mellom N68º 00´ og N66º 00´:

 1. Fangster på 101 tonn – 150 tonn: Træna (37) – Hopen (42)

 2. Fangster på 151 tonn – 200 tonn: Træna (37) – Lødingen (43)

 3. Fangster på 201tonn – 300 tonn: Uthaug (32) – Lødingen (43)

 4. Fangster på 301 tonn og mer: Uthaug (32) – Tromsø (48) 

 

Fangster fisket mellom N66º 00´ og N63º 00´: 

 1. Fangster på 101 tonn – 150 tonn: Ålesund (26) – Smøla (25) Smøla (31) – Træna (37)  

 2. Fangster på 151 tonn – 200 tonn: Ålesund (26) – Uthaug (32)

 3. Fangster på 201tonn – 300 tonn: Måløy/Florø (20) – Træna (37)

 4. Fangster på 301 tonn og mer: Måløy/Florø (20) – Værøy (38) 

 

Fangster fisket sør for N63º 00´: 

 

 1. Fangster på 101 tonn – 150 tonn:   


  Egersund (13) – Måløy/Florø (20) 

  Karmsund (16) – Ålesund (26)

       Måløy/Florø (20) – Smøla (31)

 

   b. Fangster på 151 tonn – 200 tonn:  

1.  Fangster nord for 60°N:Egersund (13) – Ålesund (26)

2. Fangster syd for 60°N: 

     Egersund (13) – Måløy/Florø (20) 

               Karmsund (16) – Smøla (31)

                Måløy/Florø (20) – Uthaug (32)

          3. Fangster på 201tonn – 300 tonn:
             
Egersund (13) – Ålesund (26) 

               Karmsund (16) – Uthaug (32)   

 
         4. Fangster på 301 tonn og mer:            Egersund (13) – Uthaug (32) 

 

III     MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR ANDRE ARTER SØR FOR N62⁰ 00´. 

 

Fangster fisket mellom N62⁰ 00´ og N59⁰ 00´: 

 1. Fangster på 101 tonn – 150 tonn:

  Egersund (13) – Måløy/Florø (20)

  Karmsund (16) – Ålesund (26)

  Måløy/Florø (20) – Smøla (31)

    b. Fangster på 151 tonn – 300 tonn: Egersund (13) – Ålesund (26)  

    c. Fangster på 301 tonn og mer: Egersund (13) – Uthaug (32) 

 
Fangster fisket syd av N59⁰ 00´: 
 
 1. Fangster på 101 tonn -200 tonn:

  Egersund (13) – Måløy/Florø (20)

  Karmsund (16) – Ålesund (26)

  Måløy/Florø (20) – Smøla (31) 

   b. Fangster på 201 tonn – 400 tonn: Egersund (13) – Ålesund (26) 

   c. Fangster på 401 tonn og mer: Egersund (13) – Uthaug (32) 

 

Vær oppmerksom på at forflytting/forskyvning av utbudsområder ikke er tillatt med henvisning til dette punktet (III). 

OBS! Ved kjøp av åtefull fisk (åte 4) MÅ kjøper bestrebe seg på å starte lossing av vedkommende fartøy snarest råd etter ankomst mottak. 

 

IV    UTBUDSREGLEMENT FOR KOLMULE. 

Ved fiske etter kolmule i områdene vest av Irland/Skottland (dvs vest av 04º 00´ V) skal følgende gjelde:  

 

 1. Fangster fisket sør for 57º 30´ N skal minimum inkludere Killybegs (B) - Killybegs (B) som utbudsområde (dette betyr ikke at Killybegs skal inkluderes i utbudsområdet ved fangst i nevnte område med mindre en seiler forbi Killybegs) 

 

 1. Fangster fisket nord for 57º 30´ N skal minimum inkludere Lerwick (I) – Peterhead (E).  Ønsker båten å inkludere norske anlegg i utbudsområdet skal Lerwick (I) - Peterhead (E) inkluderes i utbudsområdet.. 

 

 1. Fangster fisket nord for 60º N skal minimum inkludere Lerwick (I) dersom norske anlegg tas med i utbudsområdet. 

 

V     MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR LODDE. 

Va   Fiske ved Island, Grønland og Jan Mayen:  

Ved fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen gjelder følgende: 

A. For fangster på 300 tonn og mindre (gjelder samlet for både råstoff til 

konsum og mel/olje fra den enkelte tur) gjelder de alminnelige regler, se Lagets Forretningsregler § 6.6 og under punkt VI og VII. 

B. For fangster på mer enn 300 tonn (gjelder samlet for både råstoff til konsum 

og mel/olje fra den enkelte tur) skal norske kjøpere inkluderes i utbudsområdet og følgende minimums utbudsområder gjelder i Norge: 

 

 1. Træna (37) – Tromsø (48) 

 1. Måløy/Florø (20) – Uthaug (32) 

 1. Egersund (13) – Ålesund (26) 

 

Vb Minimum utbudsreglement for Lodde i Barentshavet: 

For fangster fisket Vest av Ø 25º 00´: 

 1. Fangster på 101 tonn – 300 tonn: Senjahopen/Sommarøy (47) – Tromsø (48)

 2. Fangster på 301 tonn – 600 tonn: Træna (37) – Tromsø (48)

 3. Fangster på 601 tonn og mer:  Ålesund (26) – Tromsø (48) 

 

For fangster fisket Øst av Ø 25º 00´: 

 1. Fangster på 101 tonn – 300 tonn: Senjahopen/Sommarøy (47) – Tromsø (48)

 2. Fangster på 301 tonn og mer:  Træna (37) - Tromsø (48) 

VI   REGELVERK FOR FASTSETTELSE AV UTBUDSOMRÅDER. 

Videre gjelder følgende regelverk for fastsettelse av utbudsområder (trådte opprinnelig i kraft 1. september 2010, men justert/endret sommer/høst 2023): 

 

 1. Fisker velger utbudsområde 1 – minimum slik det fremgår av forretningsregler og dette rundskriv.  Dersom høyeste bud kommer fra utbudsområde 1 er fisker forpliktet til å levere til vedkommende kjøpers anlegg innenfor dette området. 


 
 1. I tillegg kan kjøpere med mottaksanlegg i Norge, som ikke er innenfor utbudsområde 1, avgi bud i auksjonen.  Dersom høyeste bud kommer utenfor utbudsområde 1 vil båten bli forsøkt oppringt. 

Oppnår en kontakt med båten, får fisker valget uten betenkningstid, å godta høyeste bud utenfor utbudsområde 1, eller å gå for høyeste bud innenfor utbudsområde 1.   

 

Fisker får kun opplyst høyeste bud i disse tilfellene.   

Oppnås ikke umiddelbar kontakt med båten vil fangsten bli solgt til høyeste bud innenfor utbudsområde 1. 

OBS!  Dersom det ikke er bud fra utbudsområde 1, vil fisker få valget mellom å stå usolgt eller godta det høyeste budet utenfor utbudsområde 1 (Oppnås det ikke kontakt med fartøyet forblir fangsten usolgt). 

 

 1. I tillegg til overnevnte kan fisker velge et større utbudsområde enn det som fremkommer av pkt 2. 

 

For å unngå at auksjonen blir unødig forsinket vil ikke fisker bli kontaktet med mindre verdien (kvantum*pris) av det høyeste budet utenfor utbudsområde 1 er minimum NOK 100.000.- høyere enn verdien av det høyeste budet i utbudsområde1. Generelt er det svært viktig at fartøyets skipper eller eventuelt en annen person som opptrer på vegne av fartøyet er lett tilgjengelig pr telefon og ikke minst kan ta en rask avgjørelse vedrørende auksjonen 

 

VII ØVRIGE BESTEMMELSER. 

Forflytting/Forskyvning av utbudsområder. 

Utbudsområder kan forflyttes forutsatt at det geografiske området ikke blir mindre enn det originale.  Det er kun anlegg som er i produksjon som kan tas med i en forflytting (luftlinje brukes for å ha en fast distanse/faktor mellom anleggene som er uavhengig av individuell seilas). Se for øvrig nedenstående «Hjelpetabell for beregning av avstand ved forskyvning av utbudsområde». 

 

OBS!  Forflytting/Forskyvning av utbudsområder er ikke tillatt for «Andre arter sør for 62º00’», jfr. Pkt. III. 

 

Anlegg som fartøy seiler forbi skal inkluderes i utbudsområdet. 

Alle aktive anlegg som fartøy seiler forbi skal inkluderes i fartøyets utbudsområde.  I praksis betyr dette alle anlegg som er nærmere fra senter i fangstens fangstrute enn nærmeste anlegg i minimumsutbudsområdet skal inkluderes i utbudsområdet for fangsten. 

 

Ekstraordinære værsituasjoner. 

I ekstraordinære værsituasjoner kan Norges Sildesalgslag gi dispensasjon fra utbudsreglementet.  

 

Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsreglementet. 

Dersom et fartøy melder inn et kvantum som er lavere enn det fartøyet har om bord, og således oppnår et mindre utbudsområde enn fartøyet skulle hatt, iverksettes følgende reaksjon: Halve verdien av kvantumet som leveres ut over 110% av kvantumsgrensen/auksjons grensen inndras av Norges Sildesalgslag. 

 

Hjelpetabeller visualisering og for beregning av avstand ved forskyvning av utbudsområde følger under for nvg-sild (jfr pkt I) og makrell (jfr pkt II): 

 

NVG-SILD: 

 

 MAKRELL:

 


Med vennlig hilsen  

NORGES SILDESALGSLAG 

Flere rundskriv