Meny

Rundskriv 30/23 UTBUDSOMRÅDER OG –REGLEMENT FOR KONSUMFANGSTER GJELDENDE FRA MANDAG 01.01.2024

Utgått Alle fiskeslag Konsum Rundskriv
19.12.23
Last ned rundskriv som PDF

Til Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum

Nedenfor fremgår lister over utbudsområder og utbudsreglementet:

Østlig område

   

Nr

Område

31

Smøla

4

Rugen, Stettin

32

Uthaug 

6

Sverige Vest 

 35

Rørvik

7

Skagen

37

Træna

8

Hirtshals

38

Værøy

9

Thyborøn

42

Hopen

10

Hanstholm

43

Lødingen

13

Egersund (tidligere Egersund/Sirevåg)

47

Senjahopen/Sommarøy

16

Karmsund (Skudesnes/Husøy)

48

Tromsø

20

Måløy, Florø 

   

26

Ålesund (tidligere;Moltu/Harøysund 25)

   

 

Vestlig område

 

Kode

Område

 

A

Dingle

 

B

Killybegs

 

C

 

 

D

Aberdeen

 

E

Peterhead

 

F

Fraserburgh 

 

I

Lerwick

 

L

Færøyene

 

P

Vestmannareyjar

 

R

Seydisfjordur,Neskaupstadur,

 

Fæskrudfjordur, Eskifjordur

 

S

Torshøfn, Vopnafjordur

 

U

Siglafjordur, Akureyri

 

V

Bolungarvik

 

   

 

             

I     MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR NVG-SILD.

 

Fangster fisket nord for N68º 00´:

 

Fangster på 151 tonn – 250 tonn: Træna (37) – Tromsø (48)

 

Fangster på 251 tonn – 600 tonn: Ålesund (26) – Tromsø (48)

                                   

Fangster på 601 tonn og mer:      Egersund (13) – Tromsø (48)         

 

Fangster fisket mellom N68º 00´ og N65º 00´:

 

a)             Fangster på 151 tonn – 250 tonn:     Smøla (31) – Lødingen (43)

b)             Fangster på 251 tonn – 600 tonn:     Måløy/Florø (20) – Tromsø (48)

 

Fangster på 601 tonn og mer:      Egersund (13) – Tromsø (48)         

 

Fangster fisket mellom N65º 00´ og N63º 00´:

 

a)             Fangster på 151 tonn – 250 tonn:     Ålesund (26) – Træna (37)

b)             Fangster på 251 tonn – 600 tonn:     Karmsund (16) – Lødingen (43)      

c)             Fangster på 601 tonn og mer:      Egersund (13) – Tromsø (48)

 

Fangster fisket sør for N63º 00´:

 

a)             Fangster på 151 tonn – 250 tonn:     Måløy/Florø (20) – Uthaug (32)  

b)             Fangster på 251 tonn – 600 tonn:     Egersund (13) – Værøy (38)

c)             Fangster på 601 tonn og mer:      Egersund (13) – Tromsø (48) 

 

Fangster mellom 101 tonn og 150 tonn og fisket i nord – Norge:

 

a)             Tromsø (48) – Hopen (42)     

b)             Senjahopen/Sommarøy (47) – Værøy (38)

c)             Lødingen (43) – Træna (37)

    

 

II       MINIMUM UTBUDSREGLEMENT FOR MAKRELL.

 

Fangster fisket nord for N68º 00´:

a)       Fangster på 101 tonn – 200 tonn: Træna (37) – Tromsø (48)

b)       Fangster på 201 tonn og mer:   Uthaug (32) – Tromsø (48)

 

Fangster fisket mellom N68º 00´ og N66º 00´:

a)       Fangster på 101 tonn – 150 tonn: Træna (37) – Hopen (42)

b)       Fangster på 151 tonn – 200 tonn: Træna (37) – Lødingen (43)

c)       Fangster på 201tonn – 300 tonn:  Uthaug (32) – Lødingen (43)

d)       Fangster på 301 tonn og mer:        Uthaug (32) – Tromsø (48)

 

Fangster fisket mellom N66º 00´ og N63º 00´:

a)       Fangster på 101 tonn – 150 tonn: Ålesund (26) – Smøla (25)           
                     
                                                           Smøla (31) – Træna (37) 

b)       Fangster på 151 tonn – 200 tonn: Ålesund (26) – Uthaug (32)

c)       Fangster på 201tonn – 300 tonn:  Måløy/Florø (20) – Træna (37)

d)       Fangster på 301 tonn og mer:       Måløy/Florø (20) – Værøy (38)

 

Fangster fisket sør for N63º 00´:

a)             Fangster på 101 tonn – 150 tonn:  Egersund (13) – Måløy/Florø (20)

                                                                      Karmsund (16) – Ålesund (26)  

                                                                          Måløy/Florø (20) – Smøla (31)

 

b)       Fangster på 151 tonn – 200 tonn:

 

a)  Fangster nord for 60°N:         Egersund (13) – Ålesund (26)

b)  Fangster syd for 60°N:            Egersund (13) – Måløy/Florø (20)

                                                       Karmsund (16) – Smøla (31)

                                                                   Måløy/Florø (20) – Uthaug (32)

c)       Fangster på 201tonn – 300 tonn:  Egersund (13) – Ålesund (26)
 
                                                           Karmsund (16) – Uthaug (32) 

d)       Fangster på 301 tonn og mer:       Egersund (13) – Uthaug (32)

 

e)       Fangster på 401 tonn og mer fisket i UK-sonen skal i tillegg inkludere:

Peterhead (E) – Lerwick (I)

For fangster fisket mellom N6200´ og N6000´:

 

a)    Fangster på 101 tonn – 150 tonn: Egersund (13) – Måløy/Florø (20)                                 


                                                              Karmsund (16) –
Ålesund (26)                                    

                                                                  Måløy/Florø (20) – Smøla (31)

 

b)    Fangster på 151 tonn – 300 tonn  Egersund (13) – Ålesund (26)

 

c)    Fangster på 301 tonn og mer:         Egersund (13) – Uthaug (32)

 

For fangster fisket syd av N6000´:

 

a)    Fangster på 101 tonn -200 tonn: Egersund (13) – Måløy/Florø (20)                                 
                                                        Karmsund (16) –
Ålesund (26)                                     
                                                        Måløy/Florø (20) – Smøla (31)

 

b)    Fangster på 201 tonn – 400 tonn: Egersund (13) – Ålesund (26)

 

c)    Fangster på 401 tonn og mer:                Skagen (7) – Ålesund (26)

 

 

For fangster i UK-farvann:        

a)    Fangster på 401 tonn og mer skal i tillegg inkludere:

                                        

                                         Peterhead (E) - Lerwick (I).         

OBS!    Ved kjøp av åtefull fisk (åte 4) MÅ kjøper bestrebe seg på å starte lossing av vedkommende fartøy snarest råd etter ankomst mottak.

 

IV         UTBUDSREGLEMENT FOR KOLMULE.

 

Ved fiske etter kolmule i områdene vest av Irland/Skottland (dvs vest av 04º 00´ V) skal følgende gjelde:

 

1.             Fangster fisket sør for 57º 30´ N skal minimum inkludere Killybegs (B) - Killybegs (B) som utbudsområde (dette betyr ikke at Killybegs skal inkluderes i utbudsområdet ved fangst i nevnte område med mindre en seiler forbi Killybegs)

 

2.             Fangster fisket nord for 57º 30´ N skal minimum inkludere Lerwick (I) – Peterhead (E).  Ønsker båten å inkludere norske anlegg i utbudsområdet skal Lerwick (I) - Peterhead (E) inkluderes i utbudsområdet..

 

3.             Fangster fisket nord for 60º N skal minimum inkludere Lerwick (I) dersom norske anlegg tas med i utbudsområdet.

 

V          UTBUDSREGLEMENT FOR LODDE.

 

Va        Fiske ved Island, Grønland og Jan Mayen

Ved fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen gjelder følgende:

 

A.         For fangster på 300 tonn og mindre (gjelder samlet for både råstoff til

konsum og mel/olje fra den enkelte tur) gjelder de alminnelige regler, se Lagets Forretningsregler § 6.6 og under punkt VI og VII.

 

B.         For fangster på mer enn 300 tonn (gjelder samlet for både råstoff til konsum

og mel/olje fra den enkelte tur) skal norske kjøpere inkluderes i utbudsområdet og følgende minimums utbudsområder gjelder i Norge:

 

1.    Træna (37) – Tromsø (48)

2.    Måløy/Florø (20) – Uthaug (32)

3.    Egersund (13) – Ålesund (26)

 

Vb        Fiske i Barentshavet

Ved fiske etter lodde i Barentshavet gjelder følgende:

 

A.  Fangster på 300 tonn og mindre skal minimum ha følgende utbudsområde:

     Senjahopen/Sommarøy (47) – Tromsø (48)

 

B.  Fangster på mer enn 300 tonn og fisket øst av 25’00º Ø lengdegrad skal minimum ha følgende utbudsområde:

     Træna (37) – Tromsø (48)

 

C.  Fangster på mer enn 300 tonn og inntil 600 t og fisket vest av 25’00º Ø lengdegrad skal minimum ha følgende utbudsområde:

     Træna (37) – Tromsø (48)

 

D.  Fangster på mer enn 600 tonn og fisket vest av 25’00º Ø lengdegrad skal ha minimum følgende utbudsområde:

      Ålesund (26) – Tromsø (48)

 

VI         REGELVERK FOR FASTSETTELSE AV UTBUDSOMRÅDER.

 

Videre gjelder følgende regelverk for fastsettelse av utbudsområder (trådte opprinnelig i kraft 1. september 2010, men justert/endret sommer/høst 2023):

 

1)    Fisker velger utbudsområde 1 – minimum slik det fremgår av forretningsregler og dette rundskriv.  Dersom høyeste bud kommer fra utbudsområde 1 er fisker forpliktet til å levere til vedkommende kjøpers anlegg innenfor dette området.

 

2)    I tillegg kan kjøpere med mottaksanlegg i Norge, som ikke er innenfor utbudsområde 1, avgi bud i auksjonen.  Dersom høyeste bud kommer utenfor utbudsområde 1 vil båten bli forsøkt oppringt.

 

Oppnår en kontakt med båten, får fisker valget uten betenkningstid, å godta høyeste bud utenfor utbudsområde 1, eller å gå for høyeste bud innenfor utbudsområde 1. 

 

Fisker får kun opplyst høyeste bud i disse tilfellene.  

 

Oppnås ikke umiddelbar kontakt med båten vil fangsten bli solgt til høyeste bud innenfor utbudsområde 1.

 

OBS!  Dersom det ikke er bud fra utbudsområde 1, vil fisker få valget mellom å stå usolgt eller godta det høyeste budet utenfor utbudsområde 1 (Oppnås det ikke kontakt med fartøyet forblir fangsten usolgt).

 

3)    I tillegg til overnevnte kan fisker velge et større utbudsområde enn det som fremkommer av pkt 2.

 

For å unngå at auksjonen blir unødig forsinket vil ikke fisker bli kontaktet med mindre verdien (kvantum*pris) av det høyeste budet utenfor utbudsområde 1 er minimum NOK 100.000.- høyere enn verdien av det høyeste budet i utbudsområde1. Generelt er det svært viktig at fartøyets skipper eller eventuelt en annen person som opptrer på vegne av fartøyet er lett tilgjengelig pr telefon og ikke minst kan ta en rask avgjørelse vedrørende auksjonen

 

VII        ØVRIGE BESTEMMELSER.

 

Forflytting/Forskyvning av utbudsområder.

Utbudsområder kan forflyttes forutsatt at det geografiske området ikke blir mindre enn det originale.  Det er kun anlegg som er i produksjon som kan tas med i en forflytting (luftlinje brukes for å ha en fast distanse/faktor mellom anleggene som er uavhengig av individuell seilas).  Se for øvrig nedenstående «Hjelpetabell for beregning av avstand ved forskyvning av utbudsområde».

 

Anlegg som fartøy seiler forbi skal inkluderes i utbudsområdet.

Alle aktive anlegg som fartøy seiler forbi skal inkluderes i fartøyets utbudsområde.  I praksis betyr dette alle anlegg som er nærmere fra senter i fangstens fangstrute enn nærmeste anlegg i minimumsutbudsområdet skal inkluderes i utbudsområdet for fangsten.

 

Ekstraordinære værsituasjoner.

I ekstraordinære værsituasjoner kan Norges Sildesalgslag gi dispensasjon fra utbudsreglementet.

 

Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsreglementet.

Dersom et fartøy melder inn et kvantum som er lavere enn det fartøyet har om bord, og således oppnår et mindre utbudsområde enn fartøyet skulle hatt, iverksettes følgende reaksjon: Halve verdien av kvantumet som leveres ut over 110% av kvantumsgrensen/auksjons grensen inndras av Norges Sildesalgslag.

Hjelpetabeller visualisering og for beregning av avstand ved forskyvning av utbudsområde følger under for nvg-sild (jfr pkt I), makrell (jfr pkt 4) og for andre arter sør for 62 grader nord (jfr pkt V):

 

Se vedlagte PDF oppe til høyre for tabeller. 

Flere rundskriv