Meny

Styre og utvalg

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2024:  
Uke 8 Tirsdag og onsdag 20. - 21. februar
Uke 14 Torsdag og fredag 4. – 5. april
Uke 20 Styremøte før årsmøte i Bergen – mandag 13. mai
Uke 34 Mandag 19. august  - Nor-Fishing
Uke 48 Tirsdag og onsdag 26. - 27. november


Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2024:   
Uke 5 Torsdag 1. februar
Uke 12 Tirsdag 19. mars
Uke 43 Torsdag 24. oktober

Det tas forbehold om endringer.

Styrets leder

Stenevik, Lars Ove
Leder
Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2020.

Ringnot

Lokøy, Jonny
Styremedlem
Strand, Solveig
Styremedlem
Ytterstad, Stine
Styremedlem
Nygård, Alexander
Styremedlem

Trål

Eidesvik, Celius
Styremedlem
Sivertsen, Kjell
Styremedlem

Kyst

Bakken, Kjell Bjørnar
Nestleder
Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2021.
Meløysund, Einar Helge
Styremedlem
Gustad, Ivar
Styremedlem
Waage, Bjørn Sørli
Styremedlem

Ansattes Representant

Eikesdal, Bente
Styremedlem ansatte

Ansattes observatør

Grande, Henning Johan
Ansattes observatør

Kontrollkomitéen

Alvestad, Finn M.
Kontrollkomitéens leder
Sjo, Johnny Magne
Kontrollkomité - Medlem
Hide, Torbjørn
Kontrollkomité - Medlem

Arbeidsutvalg

Lars Ove Stenevik
Styrets arbeidsutvalg
Kjell Bjørnar Bakken
Styrets arbeidsutvalg
Bente Eikesdal
Styrets arbeidsutvalg
Celius Eidesvik
Styrets arbeidsutvalg
Stine Ytterstad
Styrets arbeidsutvalg

Salgsutvalg

Lars Ove Stenevik
Salgsutvalget Leder
Kjell Bjørnar Bakken
Salgsutvalget Nestleder
Arild Sekkingstad
Salgsutvalget Medlem
Rune Lønning
Salgsutvalget Medlem
Jonny Lokøy
Salgsutvalget Medlem
Tor Håkon Vaage
Salgsutvalget Medlem