Meny

Hva er Sildelaget?

Hva er Norges Sildesalgslag?
Enkelt forklart er Norges Sildesalgslag en salgsorganisasjon og et samvirke (SA), som selger og omsetter fisken til fiskerne til forskjellige kjøpere langs hele kysten. «Sildelaget» som vi også kalles, er eid og styrt av fiskerne og er en landsomfattende organisasjon. Om du fisker pelagisk fisk i nord eller sør, øst eller vest, så er det vi som hjelper deg å selge fisken din. Slik har det vært siden 1989 da de tre største pelagiske salgslagene slo seg sammen. 

Hvilken fisk omsettes og hva brukes den til?
Fisken som omsettes gjennom Norges Sildesalgslag kalles pelagisk fisk og er fisk som «stimer» rundt i de frie hav. Pelagiske fiskeslag er blant annet sild, makrell, lodde, tobis og brisling. Pelagisk fisk brukes til mat og til råstoff til fiskemel og olje. Råstoffet brukes til blant annet fôr til fiskeoppdrett. Årlig omsetter vi rundt 1,5 millioner tonn fisk, nok til å mette rundt 10 millioner mennesker hver eneste dag verden rundt.

Hvordan fungerer salget i praksis?
Praktisk talt all omsetning skjer via en elektronisk auksjon der fangster legges ut for salg til potensielle kjøpere mens båten ennå er på havet. Fangsten meldes inn per telefon, og kjøperens budgivning bygger på en mest mulig nøyaktig beskrivelse av fangsten; art, kvalitet, størrelse, mengde, hvor den er fisket og når - samt andre data som har betydning for at kjøperne skal kunne komme med et bud. Fangsten tilbys kjøpere innenfor et «utbuds-område» dette for å sikre at flest mulig kjøpere får anledning til å by på fisken, og at kvaliteten er god når båten kommer fram. Store båter kan gå lengre med fangstene sine enn mindre båter. 

På auksjonen deltar selvfølgelig først og fremst norske båter og norske kjøpere, men også utenlandske båter kommer til Norge for å levere og selge sin fangst gjennom Norges Sildesalgslag. Tilsvarende går også norske båter til utenlandske havner som ligger rimelig nær i forhold til hvor de har fisket og uten at kvaliteten forringes. Det sier seg selv at systemet krever tillit: Fiskeauksjoner ellers i verden er oftest basert på fremvisning av fisken i kasser, slik at kjøperen kan se hva han byr på. - Men ikke hos oss.

Hvordan driver Sildelaget?
Alt organiseres fra vårt kontor i Bergen, der transaksjonene gjennomføres og kontrolleres av en stab på rundt 45. Alt skjer elektronisk, noe som både er effektivt og billig. Fiskeren betaler kun 0,55 % av fangstverdien for de tjenester Sildelaget tilbyr, noe som sannsynligvis også er verdens billigste måte å omsette fisk på i førstehånd. 

Som en del av tjenestene våre, er også informasjonsflyt tilbake til fiskerne om hva som skjer i næringen, viktig. Dette bidrar til at fiskeren bedre ser sin rolle i den lange verdikjeden som går fra fisken tas om bord, til den havner på en middagstallerken i Europa, Asia, Afrika eller et eller annet sted på kloden der norsk, pelagisk fisk står på menyen. 

Kontroll og forskning
Å opprettholde Norge som en av verdens beste forvaltere av havets ressurser er utfordrende. Deler av Sildelagets ansvar er å kontrollere fangsten som kommer inn på fiskemottakene. Dette gjøres ved fysiske kontroller av inspektørene våre, samt kontroll av innmelding og sluttseddel. Kontrollene skal sikre like konkurransevilkår og en god forvaltning av næringsgrunnlaget for alle aktørene på vår markedsplass.

Sildelaget har også en stor database med informasjon om alt som fiskes innenfor pelagisk. Dette hjelper norske myndigheter med å holde kontroll på kvoter i en næring som skal vedvarende være både sunn og bærekraftig. Dette er en viktig del av det som kalles samfunnsansvaret. Informasjonen fra databasen hjelper til at Norge forblir en sjømatnasjon i mange generasjoner fremover, noe som sikrer mat til en verden som trenger stadig mer mat.

Miljøvennlig mat
Norge er verdenskjent som sjømatnasjon, og er den nest største eksportør av sjømat i verden, - eksportverdi på over 150 mrd. kroner i 2022. Ren og sunn mat som dessuten gir lave «karbonavtrykk» i forhold til miljøet. Det er noe vi i Norges Sildesalgslag bidrar med og er stolt over.

Mulighetene for vekst er store: Bare 2 - 3 % av verdens mat kommer fra havet!