Meny

Fiskerireguleringer

Hva er fiskerireguleringer?

Fiskerireguleringer er et sett med regler og forskrifter som er utformet for å forvalte og bevare fiskebestander og marine økosystemer. Disse reguleringene kan omfatte alt fra kvotesystemer, som bestemmer hvor mye fisk en person eller et selskap kan fange, til sesongmessige restriksjoner som begrenser fiske til bestemte tider av året for å beskytte fiskebestander under gyting.

Andre eksempler på fiskerireguleringer inkluderer størrelsesbegrensninger på fangsten, utstyrsrestriksjoner som forbyr bruk av visse typer fangstredskaper, og marine verneområder hvor fiske er begrenset eller forbudt for å beskytte biodiversiteten. Hensikten med disse reguleringene er å sikre bærekraftig utnyttelse av fiskeriressurser, beskytte mot overfiske, og bevare marint liv for fremtidige generasjoner.

Reguleringsmøtet holdes to ganger i året, et i juni og et i november. Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider. Hele næringen fra både på hav og land er representert på møtet.

--------------------------------------------------------------------------------------

Fiskerireguleringer for 2024 finner du her.