Meny

Rundskriv 27/11 Kjøpersamarbeid og overføring av salg - budgivning

Gjeldende Alle fiskeslag Rundskriv
26.09.11
Last ned rundskriv som PDF

Til Kjøpere som deltar på auksjonen til Norges Sildesalgslags

Norges Sildesalgslag viser til lagets Forretningsregler § 10 om kjøpersamarbeid og til rundskriv 13/08.

Ved budgivning for kjøp av fangst som skal deles/overføres gjennom et  kjøpersamarbeid kan det bare avgis bud fra en av kjøperne som inngår i kjøpersamarbeidet på fangst som skal deles/overføres. Deltagerne i kjøpersamarbeidet vil i slike tilfeller bli betraktet som en kjøper. Dersom Norges Sildesalgslag opplever bud på en fangst fra flere kjøpere i et kjøpersamarbeid må fangsten i sin helhet leveres til mottak registrert på kjøper som får tilslag i auksjonen og kan ikke overføres til annen kjøper/mottaker.

Dersom kjøper disponerer flere mottak kan det fra denne kjøperen kun gis ett bud pr. fangst  for levering til mottak innenfor fartøyets utbudsområde 1 og ett bud for levering til anlegg som ligger i et eventuelt utbudsområde 2, ref. rundskriv 13/08.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Flere rundskriv