Meny

Rundskriv 08/04 Praktisering av omsetningsbestemmelsene i forbindelse med innmelding, salg og losserekkefølge

Gjeldende Alle fiskeslag Mel og olje Rundskriv
29.03.04
Last ned rundskriv som PDF

Til Fiskere som leverer råstoff til mel- og oljeanvendelse og kjøpere av dette råstoffet

Vi vil først minne om omsetningsbestemmelsene pkt. 7a) som sier ”Lossing skal skje i den rekkefølge fartøyene ankommer lossested (fabrikk) etter salg, uavhengig av om fartøyet er solgt på auksjon eller til fastpris”.

Videre vil vi minne om auksjonsreglene pkt. 9 og 10 som sier: ” Høyeste bud skal være avgjørende dersom venting ikke overstiger 12 timer. Dersom ikke lossing kan påbegynnes innen 12 timer etter ankomst fabrikk, gis fisker anledning til å akseptere lavere bud dersom dette gir tidligere lossing.” ”Kjøper må påbegynne lossing snarest, og senest 24 timer etter ankomst fabrikk….”

I perioder med overskudd av råstoff hvor en vil kunne komme i konflikt med 12/24 timers regelen vil fabrikken i budet kunne ta forbehold om seinere lossing. Fisker skal få opplyst dette og ha valget om å akseptere forbeholdet.

Dersom det fra fabrikkens side er tatt forbehold og dette er akseptert av fisker, har fabrikken ikke anledning på et seinere tidspunkt å kjøpe båter med tidligere lossetidspunkt.

Vi vil også minne om at all fangst skal innmeldes ved avgang feltet. Det er ikke anledning til å melde inn fangsten før fangst fra siste halet er om bord.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Flere rundskriv