Meny

Tobisegg overraskende motstandsdyktige mot oljeforurensning

Forskning
article image Foto: Åse Husebø / HI

De ferske resultatene er et viktig bidrag for risikovurdering knyttet til oljeforurensning.

28.05.2024 08:59

Tobis, også kjent som havsil, spiller en avgjørende rolle i Nordsjøens økosystem, som en viktig føde for flere fiskearter, sjøfugler og sjøpattedyr. I en ny studie har forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) undersøkt hvordan tobisegg påvirkes av oljeforurensning. Forsøket er en del av prosjektet KnowSandeel, og gir verdifull kunnskap om tålegrensen til fiskeegg.

Forsøket, gjennomført i laboratoriet, simulerte oljeutslipp fra en oljeinstallasjon. Forskerne observerte at oljedråper klistret seg til tobiseggeskallet, men embryoet viste seg å være mer robust enn forventet.

– Oljedråpene festet seg til det klebrige skallet, men påvirkningen på embryoet var betydelig mindre enn vi hadde antatt, uttaler HI-forsker Elin Sørhus.

Dette står i kontrast til tidligere studier på hyse, hvor klebrige eggeskall viste seg å være ti ganger mer sårbare for oljeforurensning sammenlignet med torsk. Resultatene antyder at tobisens harde eggeskall gir en beskyttende effekt mot olje, noe som kan ha viktige implikasjoner for risikovurdering av oljeforurensning.

Sørhus og teamet fortsetter nå forskningen med fokus på tobislarver som svømmer fritt i vannsøylen for å få en mer komplett forståelse av artenes motstandskraft. 

Les mer om studien her.