Meny

Rydderapporten 2023

Bærekraft Strandrydding
article image Foto: Norges Sildesalgslag/Roar Bjånesøy

I 2023 ble 953 768 kilo ryddet fordelt på 3 305 aksjoner.

29.04.2024 10:41

Rydderapporten for 2023 fra Hold Norge Rent er nå klar og viser en nedgang i antall aksjoner, men en økning i antall frivillige som har deltatt. Engasjementet er med andre ord økende, og totalt 61 305 personer har deltatt i ulike ryddeaksjoner i løpet av 2023. Det ryddes mest langs kysten og det er i Vestland det har blitt ryddet mest i 2023.

Når det kommer til hva som har blitt ryddet så ser oversikten slik ut: 

  • Tau - 17 %
  • Uidentifiserbare plastbiter - 13 %
  • Sigarettsneiper - 11 %
  • Fiskekroker - 8 %
  • Eps - 6 %

Tau står for 17 % av alt som er ryddet, noe som utgjør over 30 000 taubiter. Dette betyr at det fortsatt er næringsvirksomhet, inkludert fiskeri og havbruk, som står for største delen av forsøplingen. Mer konkret, 45 % av forsøplingen, mens personlig forbruk, inkludert hygiene- og sanitærartikler, står for 40%.

Rapporten understreker derfor viktigheten av å bidra for å bekjempe marin forsøpling, og det er av stor betydning at fiskeri- og havbruksnæringen tar ansvar og leder an i arbeidet mot forsøpling, gitt deres betydelige bidrag til forsøplingen som blir funnet langs kysten. 

Nasjonale ryddedugnader og Sildelagets bidrag
Hold Norge Rent arrangerer hvert år nasjonale ryddedugnader som skal gjøre det enkelt for frivillige å bli med, så vel som å spre kunnskap om forsøpling for å skape langvarig engasjement og større bevissthet blant deltakere.

Strandryddeuka som blir arrangert i september hvert år, ble i fjor arrangert for 13.gang og Sildelaget har gjort det til en årlig tradisjon, sammen med aktører fra hele sjømatnæringen, og delta på dette. Måten vi bidrar på er blant annet med tilskudd og midler fra Miljøfondet vårt som vi opprettet i 2020, som du kan lese mer om på bærekraftsiden vår. 

I 2023 ble også Byryddedagen arrangert for første gang, med et mål om å dekke behovet for rydding om våren uten at fuglelivet blir forstyrret. I tillegg til dette, finnes også Vårryddedagen og Før fuglene kommer. 

For å lese hele rapporten for 2023 trykk her.