Meny

Oppsummering av loddefisket 2024

article image Foto: Eivind Sævik/EMSPhoto

Loddefisket som åpnet den 23.januar, så en sakte start før den første betydelige fangsten ble innmeldt av Gerda Marie den 23.februar.

08.04.2024 13:56

Årets loddefiske i Barentshavet, med unntak av tre ringnotbåter som fikk en ekstrakvote på 550 tonn, er nå avsluttet, og det er på tide å oppsummere sesongen. Det ble i år fastsatt en totalkvote for lodde på 196 000 tonn, som var en økning på 134 000 tonn fra fjoråret, og den høyeste loddekvoten siden 2018. Den norske andelen på 60% utgjorde 117 550 tonn. 

Fisket, som formelt åpnet den 23.januar, så en sakte start før den første betydelige fangsten ble innmeldt av Gerda Marie den 23.februar, hvor 1.700 tonn lodde ble hentet opp knappe 40 nautiske mil nord for Ingøy. Deretter eskalerte aktiviteten i uke 9 til 11, med en samlet fangst på 98 035 tonn, som vitner om et godt fiske.


Stor geografisk spredning har vært et kjennetegn ved årets sesong, med fangster rapportert fra et bredt område på rundt 400 nautiske mil mellom det vestligste og østligste feltet. Det vestligste området, nord for Senja, skilte seg ut med den største lodden og høyest rognprosent. Det har også vært fiske nord av Torsvåg, utenfor Sørøya, nord av Magerøya (Nordkapp) og som østligste felt har vi fangster utenfor Vardø. 

Størrelser og omsetning
Fra Fiskets gang uke 8 ble det meldt at størrelsene samfengt ligger i området 57-59 stk/kg. Dette er noe mindre lodde enn oppstarten i fjor da størrelsene lå i underkant av 50 stk/kg samfengt. Rognprosenten er rapportert fra båtene opp til 17%. Prøver tatt i oppstarten av lossing av ene båten viser noe høyere, med rogninnhold på nærmere 20%.

Spesielt når holodda med rogn blir for liten så har dette påvirket interessen fra markedene ute i verden. På grunn av dette, har også prisene vært lavere enn fiskerne forventet. 

Til tross for utfordringer med størrelser og lave priser tidlig i sesongen, førte en økning i kvaliteten mot slutten av sesongen til et løft i prisene. Snittprisen for sesongen endte på 5,70, ned fra fjorårets 9,14. 

Av den totale fangsten har 109 000 tonn gått til konsum, mens resten har gått til produksjon av mel og olje. 

Deltakelse 
Når det kommer til deltakelse av de ulike fartøygruppene så ser oversikten slik ut: ringnot-gruppen har deltatt med 63 båter, kyst med 66 båter og trål med 11 båter.

Interessant nok ble det ikke åpnet for loddefiske på Island dette året, da utfordringer med is og lite lodde ledet til en anbefaling om null kvote. Dette understreker de varierte utfordringene loddefisket står overfor. 

Bilder
Under kan du se noen flotte bilder fra årets loddefiske fra Torbjørn Hide, og båtene Morten Einar og Andopsværing fra fjorårets loddefiske av Eivind Sævik.  

Følg oss på Instagram for å se flere bilder og videoer fra fisket!