Meny

Oppsummering av kolmulefisket 2024

Kolmule
article image Foto: Asgeir Høgset, Kristian Dahl, Even Bowitz

Et eventyrlig kolmulefiske i internasjonal sone i år også.

15.04.2024 13:19

Året startet med at kolmulebåter fra både Norge, Færøyene, Island og Grønland fisket i Færøyske farvann. Kolmula stod i starten spredt utover, og fisket var ujevnt med lange tauinger for båtene. I løpet av uke to ble det innmeldt 8.900 tonn, fordelt på tre norske båter, Steinevik, Endre Dyrøy og Kvannøy, som fisket 3.500 t, og to færøyske båter med 5.400 t.

I løpet av uke tre begynte noen båter å bevege seg vest av Irland, og Birkeland kom med årets første innmelding 20.januar fra området rundt 54 graden. Det ble meldt om godt fiske i de få værvinduene som båtene hadde, og de fleste av fangstene ble tatt i EU-sonen 100 nautiske mil vest av Irland, i nordkanten av den kjente Porcuepine-banken. All kolmula har gått til mel og olje, da vi i Norge i hovedsak bruker den som råstoff i blant annet laksefôr. 

Study locations on the Porcupine Bank, west of Ireland. Species ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode tall i februar
Når sesongen tok seg opp i slutten av januar og ut i februar så ble det et eventyrlig fiske i internasjonal sone.  Kolmula plasserte seg i denne perioden i tette konsentrasjoner, noe som gjorde at man fikk opp store kvantum på få og korte trålhal.

Februar spesielt, skilte seg veldig ut på grunn av det høye kvantumet som ble fisket den måneden. Totalt ble det innmeldt 224 365 tonn, og man må tilbake til 2006 for å finne et lignende kvantum da det ble fisket 220 000 tonn.

Siste innmelding fra internasjonal sone kom 4.mars, og da begynte kolmula å bevege seg inn i EU-sonen, nordvest av Irland. Siste fangst fra EU-sonen kom 5.april, og nå pågår fisket stort sett i færøysk sone og på "kanten". I løpet av sist uke ble 5 457 tonn innmeldt, og hittil denne uken er 11 090 tonn innmeldt, noe som betyr at det gjenstår 38 974 tonn av den norske kvoten på totalt 372 641 tonn. 


Deltakelse 
I årets kolmulefiske har deltakelsen blant de ulike fartøygruppene vært som følger:
Ringnot-gruppen har deltatt med 47 båter, trål med 14 båter og kyst med 3 båter. I tillegg, har vi innmeldinger fra 11 utenlandske båter.
Snittprisen har vært på rundt 3,55 kr.