Meny

Oppgang for makrelleksporten i april, også god måned for lodde

Sjømat Makrell
article image Foto: Roar Bjånesøy/Norges Sildesalgslag

Norge eksporterte 8 227 tonn makrell til en verdi av 211 millioner kroner i april

06.05.2024 08:19
  • Verdien økte med 43 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
  • Det er en vekst i volum på 9 prosent

Vietnam, USA og Japan var de største markedene for makrell i april

Selv om eksporten av makrell fra Norge økte noe i april i år sammenlignet med samme måned i fjor, ligger makrelleksporten godt bak fjoråret på samme tid.

 Med et fryst produkt vil tidspunktet for eksport variere etter ønske fra kunder og lagringskapasitet i Norge. Så langt i år er det eksportert 55 000 tonn makrell, mot 75 000 tonn i samme periode i fjor, en nedgang på 27 prosent. Dette henger sammen med at det så langt i år er landet 27 prosent mindre makrell enn samme periode i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Det ble satt ny prisrekord i kroner for fryst makrell under 600 gram, som er det produktet som dominerer eksporten. Et snitt på 23,41 kroner per kilo, mot 20,58 kroner per kilo i samme periode i fjor, tilsvarer en økning på 14 prosent.

Den forrige rekorden var på 22,61 kroner per kilo og stammer fra i februar i år. I dollar har vi sett høyere prisnivåer, men da må vi tilbake til 2012, sier Johnsen.


I tillegg var april også en god måned for lodde-eksport

 

  • Norge eksporterte 24 000 tonn lodde til en verdi av 209 millioner kroner i april
  • Verdien økte 158 millioner kroner, eller 310 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
  • Volumet økte med 700 prosent
  • Island (direktelandinger), Kina og Japan var de største markedene for norsk lodde i april

I år ble det ikke fiske etter lodde for norske båter i islandske farvann. Til gjengjeld var kvoten for lodde i Barentshavet økt fra 37 000 tonn i fjor til 117 000 tonn i år.

De viktigste konsummarkedene for lodde er Kina og Japan.