Meny

One Ocean Week

Bærekraft Forskning
article image Foto: M/S Vikingbank

Bli med på foredrag med to fiskerivitenskapsmenn som deler sine erfaringer og studier om de komplekse effektene av politikk på marine økosystemer, med spesielt fokus på tobis og makrell.

17.04.2024 08:57

Denne uken er det One Ocean Week i Bergen, som siden i fjor har blitt til et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Uken er en del av FNs havtiår, som en av aktivitetene verden rundt som skal bidra til å bedre situasjonen i havet frem mot 2030. 

Det er mange ulike arrangementer som finner sted i løpet av uken og hele programmet kan man finne her. 

Politikk, tobis og makrell i Nordsjøen
Menneskelige beslutninger og politikk kan ha vidtrekkende og overraskende effekter på miljøet, økosystemene og fiskebestandene. I dag på Statsraaden Bar og Reception klokken 19, presenterer to fiskerivitenskapsmenn eksempler på hvordan fiskebestander og miljøet kan påvirkes av politiske beslutninger.

Tobis er viktig føde for sjøfugler og større fisker i Nordsjøen, og er sterkt avhengig av spesifikke sandhabitater for å gjemme seg i lange perioder av året.

Hvordan reagerer tobisbestandene på fiskeripolitikk og økende aktivitet i Nordsjøen? Og hvordan påvirket Brexit intensiteten og høstingsstrategien i makrellfisket – hva var konsekvensene for makrellbestanden og karbonavtrykket til fiskeriene?

Foredragsholdere:
Kim Scherrer, postdoktor ved Universitetet i Bergen: Brexit doblet ved et uhell karbonavtrykket til Norges makrellfiskeflåte. Espen Johnsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet: Er det plass for nøkkelarten tobis i et industrialisert Nordsjøen?

Foredraget holdes på engelsk og er gratis for alle. Les mer her.