Meny

Nye Havsnurp

article image Foto: Karstensens Skibsværft A/S

«Havsnurp» er en kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler.

03.04.2024 10:06

Midsund-rederiet Havsnurp AS inngikk kontrakt med Karstensens Skibsværft om design og bygging av en kombinert snurper/tråler på 69,99 meter i 2021. Nå er den pelagiske tråleren/snurperen ferdig og overlevert til Rederiet. 
Havsnurp AS er eid av familiene Stølen og Hole fra Midsund, og Havsnurp er Rederiets tredje nybygg. 

Design og utrustning 
Det nye fartøyet er en meget avansert kombinert snurper/tråler, med det nyeste innen maskineri, utstyr og utrustning. Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med akterspeil og loddrett baug og innebygget bulb. Akterskipet er utført med knekklinje/bulbstavn og skeg for plass til stor propell.

Det flotte fiskefartøyet har også en hovedmotor som yter 4640 kW. To RSW-anlegg med samlet ytelse på 1300 kW sørger for kjøling av RSW-tankene som har et volum på 1970 kubikkmeter.

På gamlebåten var det åpent lastedekk, mens nybåten har vanntett lastedekk. Når de pumper fisk, så er de under tak, slik at maskinisten og fiskerne trygt og fint kan jobbe uten å merke vær og vind.

Driftsfilosofi 
Det er montert UPS/clean power for 230V, slik at skipets frekvens kan variere mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent. Dieselgeneratoranleggene har mulighet for enten 50 eller 60 Hz drift. I tillegg til det konvensjonelle fremdriftsanlegget er fartøyet utstyrt med en 850 kW (1156 HK), kombinert nedsenkbar azimuth/tunnelthruster i forskipet. Denne vil kunne drive skipet frem i nødstilfeller, eller i tilfelle ønske om redusert fart. Dette sikrer meget stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet samt mulighet for drift som er brennstoff- og driftsøkonomisk fornuftig.

Driftsfilosofien er som følger: Under fiske, hvor skipets elektriske vinsjsystemer brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgirets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er behov for full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil derfor brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyningen. Det er derfor ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

1100A landstrømforbindelse
Vinsjanlegget er elektrisk, med regenerering av effekten blant annet under utløsning av wire. Skulle det være ønskelig med ytterligere kraft på fremdriftsanlegget, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de til sammen vil kunne drive skipets normale strømforsyning, inkludert belastning på vinsjsystemet. Som et ytterligere tiltak, med direkte nullutslippseffekt, er fartøyet forsynt med 1100A landstrømforbindelse. Dette gir mulighet for at skipet kan losse uten bruk av dieselgeneratorer, og dermed være reelt nullutslipp. 


Se bilder av fartøyet i bildekarusellene under:

Hoveddimensjoner:

Lengde overalt ……......................................69,99 m

Lengde mellom PP ……………....................66,20 m

Bredde moulded .........................................14,80 m

Største bredde ………………………………..........15,50 m

Dybde shelterdekk ................................….....8,30 m

Dybde hoveddekk ...............................…........5,70 m

Dypgang …………….……………...............................7,70 m

Kapasiteter:

Drivstoff ........................................….....................418 m³

Ferskvann .......................................…….................35 m³

Smøreolje ……………………..………..……...................19 m³

Urea …………………………………………..........................15 m³

RSW-tankee ……………..……….……...…..............1951 m³

Tonnage ...................…...…………..…….................2521 GT

Design Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gjennomsnitt 17,5 knop

Klasse DNV +1A E0 TMON Ice-C, Fishing Vessel