Meny

Nedgang i kvoterådet for havbrisling

article image Foto: Fiskeridirektoratet

For kvoteåret fra juli 2024 til juni 2025 anbefaler ICES en kvote på 75 321 tonn.

19.04.2024 08:44

Brisling er en art med et ganske kort liv, som sjelden lever mer enn to-tre år. Bestandsstørrelsen varierer mye opp og ned i takt med rekrutteringen, og på grunn av dårlig rekruttering i 2023 blir det nå en nedgang på 48% i kvoterådet for havbrisling, ifølge Cecilie Kvamme, havforsker og bestandsansvarlig for brisling ved Havforskningsinstituttet.

For brisling går kvoteårene fra juli til juni det påfølgende året. For kvoteåret mellom juli 2023 og juni 2024, ble kvoten satt til 143 598 tonn. For kvoteåret fra juli 2024 til juni 2025 anbefaler ICES en kvote på 75 321 tonn.

 Ved en totalkvote på 75 321 tonn, vil Norge få en kvote på 7 532 tonn (10 prosent).

For inneværende kvoteår er omtrent 67 prosent av kvoten fisket så langt – det meste av danske fiskere. Men siden det pleier å være lite fiske etter brisling mot slutten av kvoteåret, tror ikke forskerne at det blir fisket noe særlig mer enn dette.

– Det nye rådet forutsetter at man ikke fisker resten av denne kvoten, forteller Kvamme.

Les mer om kvoterådet her.