Meny

Makrelleksporten i første kvartal

Sjømat
article image Foto: Norges Sjømatråd

Norge eksporterte 9 900 tonn makrell til en verdi av 238 millioner kroner i mars.

03.04.2024 15:36

Norge opplevde en betydelig nedgang i eksporten av makrell i første kvartal, med en reduksjon i både volum og verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble eksportert 46 895 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliarder kroner, noe som representerer en nedgang på 35 prosent i volum og en verdireduksjon på 320 millioner kroner, eller 23 prosent.

De største markedene for norsk makrell i perioden har vært Sør-Korea, Vietnam, og Japan. En faktor som har bidratt til nedgangen, er de reduserte kvotene for makrellfangst, noe som også har påvirket sildemarkedet. Storbritannia har dessuten innført restriksjoner som begrenser hvor stor andel av kvoten utenlandske båter kan lande i Norge, noe som førte til en nedgang i landinger fra 48 000 tonn i første kvartal i fjor til 35 000 tonn i år, en nedgang på 27 prosent.

Til tross for nedgangen i tilførsel, har etterspørselen vært god, og dette har tidligere ført til rekordhøye priser for makrell. Prisene har imidlertid begynt å stagnere, og fra februar til mars har man sett en liten nedgang i prisene, ifølge Jan Eirik Johnsen i Norges Sjømatråd.

I mars alene ble det eksportert 9 900 tonn makrell til en verdi av 238 millioner kroner. Verdien falt med 79 millioner kroner, eller 25 prosen, sammenlignet med mars i fjor, og volumet falt med 36 prosent.