Meny

Kvote- og delkvoteenheter for kolmulefiske 2024

article image Foto: Knester (2023)

Fiskeridirektoratet gjør følgende endringer med virkning fra og med  tirsdag 23. januar 2024

23.01.2024 17:35
  • Fartøykvotene for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 434 tonn. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 3 286 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.


  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 6 133 tonn.


  • Fartøykvotene for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,98. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,52 fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.


  • For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 2,84.

    Les meldingen her