Meny

Kritisk lite tobis i alle tobisområder

article image Foto: M/S Vikingbank

Det foreløpige kvoterådet på opptil 19.000 tonn blir ikke økt.

22.05.2024 15:22

Havforskningsinstituttet har vært på tokt i Nordsjøen for å måle mengdene av tobis og resultatene viser enda mindre fisk enn antatt i alle tobisområdene. Forskerne anbefaler derfor at kun områdene 3b og 3c forblir åpne for fiske (se kart på Hi sin nettside). 

Det foreløpige kvoterådet på 19.000 tonn var ment å være konservativt, men i år var det ikke konservativt nok. Forvaltningsplanen for tobis tillater ikke kvotereduksjon midt i fiskerisesongen, men forskerne tror likevel det ikke vil ha praktisk betydning da fiskeflåten melder om fraværende fangster og retter seg mot andre arter. 

- Det vil derfor ikke bli fisket i nærheten av 19.000 tonn, sier havforsker Espen Johnsen. 

Liten rekruttering over tid
Rekrutteringen har vært under middels i flere år, og spesielt dårlig de siste årene. I tillegg til dette har hysa hatt gode tider og beitet aktivt på tobis. Hysa er også et problem for fiskerne, som får mye bifangst, sier Johnsen. 

Les mer om kvoterådet her.