Meny

Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt?

Forskning
article image Foto: Bjarte Sandtorv/Havdrøn

Webinar 8.april kl.10-11

03.04.2024 08:25

SINTEF Ocean har samarbeidet med Stakeholder AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI) om en rapport for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) der de belyser mulighetene for reduksjon av CO-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050). Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for hvordan næringen kan ta nødvendige grep for å bidra til de utslippsreduksjoner Stortinget har vedtatt.

Rapporten beskriver mulige teknologier som kan tas i bruk for energieffektivisering og utslippsreduksjon. Den beskriver utviklingen innenfor produksjon og tilgang på biobaserte drivstoff, og det er utviklet et scenariobasert rammeverk for å studere mulige utviklingslinjer for fiskeflåten innenfor tidsperspektivet for studien. Videre er det sett på hvordan restråstoff kan krediteres i forhold til klimagassutslipp, og rapporten har gått inn på problemstillinger knyttet til regelverk og kvotesystem i forhold til energieffektivisering og muligheter for utslippskutt. Rapporten gir klare anbefalinger til endringer i regelverk og kvotesystem.

Påmelding til webinaret her.