Meny

Fiskets gang uke 24 -2024

Fiskets gang
article image Foto: Sigve Aarland

Labert sildefiske i Nordsjøen, og stor makrell i nord.

17.06.2024 08:00

Nordsjøsild:

Nordavind i første del av uken førte til at de fleste båtene lå i havn. Da den stilnet så gikk mange båter ut på sildejakt i Nordsjøen. Det har vært skuffende resultater på hele sildeflåten med bare 3.000 tonn. Dette er veldig lavt sammenlignet med tidligere år i tilsvarende uke, der vi på snitt har 16.000 t basert på de siste fem årene.

Fisket har foregått i området øst av Patchbank til sør av Vikingbanken.

Fiskerne melder om lite sild og det har vært leiting over ett stort område i norsk sone. Fra utenlandske båter som har vært i britisk farvann så meldes det også om beskjedne silderegistreringer. 

Av ukens kvantum er vel 1.900 t omsatt til konsum. Fangstene, som i hovedsak er tatt med trål, varierer fra 60 t til 230 t for største fangst. Størrelsene på silda varierer fra vel 140 g til 165 g, og den er fin til produksjon av matjessild. 

Det som er fortvilende for både fiskerne og kjøperne er at vi som minimum skulle hatt dagskvantum på nivå med det vi har hele denne uken til konsum. Konsumanleggene som har full bemanning, får ikke sild å produsere på. Flere båter vurderer nå å ligge stille noen dager, for slik fisket har vært så koster det mer enn det en fisker for.

 

Makrell:

I tillegg til de tradisjonelle fiskeriene på Vestlandskysten har flere båter, både små og store i kystgruppen, satt kursen nordover for makrellfiske. Totalt har knappe 50 båter sist uke fisket 1.200 tonn med makrell kystnært. Av dette er vel 1.000 t fisket i Vestfjorden.  

Fra nord så er det dårlig samling med mange småstimer, der en må ha mange kast skal en samle seg ett brukbart kvantum. Fangstene derfra ligger fra 5 t og opp til 80 t som største fangst.

Som i tidligere år så er det stor makrell det fiskes på, og snittvektene ligger i området 500 – 640 gram. I tillegg til at makrellen er stor så meldes det om at fisken er rund og fin med godt med åte.

I sør så fiskes det på mindre makrell med størrelser fra 300 – 450 g, og fisket har foregått fra Strand kommune i sør til Kinn i nord.

I nord forventes det stor deltagelse i de kommende uker, og vi krysser fingre for at makrellen samler seg i større «dotter» slik at en kan få skikkelige fangster med den store makrellen.

 

Kolmule:

Det har vært få båter i kolmulefiske sist uke og totalt er det innmeldt 1.500 tonn. Dette er fordelt på fire båter som har fisket på «Kanten», samt at «Harald Johan» har tatt 660 t fra Norskehavet.

Fra båtene på «Kanten» så har de også tatt noen tonn med strømsild og øyepål. En båt, «Sille Marie», var og en tur sør på havbrislingen uten det store resultat.

 

Bergen 17.06.2024
Kenneth Garvik
[email protected]                 

Vi takker for alle de flotte bildene vi har fått tilsendt de siste dagene. I bildekarusellen over har vi bilder sendt inn fra Sigve Aarland, en Tj (send oss gjerne hele navnet ditt), Bømmelbas av Lars Olav Eidesvik og Øyaskjær og ulike båter av Lorentz Hardy.