Meny

Fiskets gang uke 22 - 2024

Fiskets gang
article image Foto: M/S Radek

Labert på sildefiske i Nordsjøen, og positiv fiske på tobis i helgen.

03.06.2024 12:00

Nordsjøsild:
Det har vært stor innsats i fisket etter Nordsjøsild sist uke, men resultatet har ikke stått i forhold til innsatsen. Fra over 40 deltagende båter så er kvantumet på beskjedne 10.400 tonn.

Sildefisket har foregått fra nordøst av Patchbanken i sør, videre nordover ved Heimdal og som nordligste felt har vi Vikingbank området. Avstanden mellom sørligste til nordligste fangstfelt ligger på 120 n.mil.
Rundt Vikingbanken har båtene opplevd utfordringer med stor seismikk aktivitet, der også områder har vært steng for sildefiske. 

Fiskerne registrerer lite sild i disse områdene, der samlingen er relativ dårlig. Skal en samle seg ett greit kvantum så må en ha mange kast/hal og fiske over flere dager. Dette gjør at silda ikke blir egnet til konsum, da den er full av åte og helst må losses etter kort fisketid. Ett annet moment er størrelsene på silda. I de sørlige områdene ligger snittvektene på rundt 110 gram, mens på Vikingbanken er den på 145 g som høyeste. 

Med bakgrunn i dårlig samling og liten sild så er det bare omsatt 1.100 t til konsumanvendelse sist uke. Dette er fortvilende for både fiskere og kjøpere, da en helst skulle hatt godt fiskeri med sildestørrelser som konsumanleggene etterspør.

I kommende uke så er det meldt om endring i værforholdene med vinder fra sørvest, der det i perioder også er meldt kuling. Dette vil nok hemme båtene noe, og spesielt passer dette dårlig da flere båter hadde siktet seg inn på nymånen som er på torsdag.


Tobis:
Det er fortsatt beskjedne ukeskvantum vi presenterer for tobis, der fem båter har et samlet kvantum på 1.400 tonn. Største fangst er på over 500 t etter to dagers fiske. 

Det som er positivt, er at et par båter kom bort i godt med tobis på lørdag med døgnfangster på over 400 t. Flere båter er nå samlet i ett område som ligger tett på grensen til dansk sektor, nordvest av Hanstholm. Blant fiskerne omtalt som Kabelgrunnen.
Dette er ett felt som ikke HI sitt tobistokt på forsommeren dekket. 

Vi får håpe at det kan bli bedre tider på tobisen nå fremover. Det gjenstår fortsatt 17.000 t av kvoten på 19.000 t.


Kolmule: 
Kolmule kvantaene er normalt beskjedne på denne tiden. Så også denne uke da vi har totalt 3.400 t i journalen. Dette fordeler seg på seks båter som har fisket på «Kanten» og en færøysk båt som har meldt inn 1.750 t fra færøyske farvann.

Fra båtene på «Kanten» så har de også tatt 220 strømsild.


Makrell:
Fra de minste båtene i kystgruppen, og de som fisker med landnot/sitjenot i åpen gruppe så er det fisket over 100 tonn med makrell. Største fangster er 20 t fra Suldal og Bømlo.

Fisket her har foregått i tradisjonelle Rogalands kommuner, i Bømlo/Tysnes og den nordligste makrell er fisket i Kinn kommune.
Snittstørrelsene på makrellen ligger i hovedsak mellom 400 og 500 gram. 

Bergen 03.06.2024
Kenneth Garvik
[email protected]