Meny

Fiskets gang uke 21 - 2024

Fiskets gang
article image Foto: Norges Sildesalgslag/ Gustav Sæter

Mye aktivitet på nordsjøsildfisket.

27.05.2024 08:12

Kolmule:
Totalt er det innmeldt 3 926 tonn kolmule. Av dette er 2 126 tonn fra 8 båter ute i Kanten, samt 1 800 tonn fra et færøysk fartøy den 22.mai, levert til Pelagia Karmsund. 

Fra industriflåten, i tillegg til kolmule, er det fisket 373 tonn strømsild, 42 tonn sølvtorsk og 10 tonn øyepål.

Makrell:
90 tonn innmeldt satt i lås fra Sunnmøre til Lysefjorden ved Stavanger.

Hestmakrell:
26 tonn hestmakrell er meldt inn, hvorav en låssatt fangst på 22 tonn ble levert til Skude. Resten består av mindre fangster fra industriflåten.

Nordsjøsild:
Det har vært mye aktivitet fra klokken 10 og utover på dagen. Over 20 båter har vært ute på feltet fra 59 til 60 graden, rundt Heimsdalfeltet. 3-4 båter leter lenger sør, vest for Stavanger.

5 107 tonn er gått til mel og olje av totalt 6368 tonn fangstet. Fettprosenten har vært på ca. 12 %. 

NVG-sild:
En liten låsfangst på 3 tonn er rapportert på Møre. 

Tobis:
Fangstene av tobis er fortsatt lave med totalt 678 tonn denne uken. Litt større fangster ble rapportert i begynnelsen av uken, men aktiviteten avtok mot slutten. Fire båter er nå på feltet sør i Nordsjøen.