Meny

Miljøfond

Sammen for et renere hav 

Et renere hav krever felles innsats. Derfor har vi opprettet Miljøfondet. Her deler vi ut 250.000 i året til miljøtiltak i havet, slik at alle som ønsker det får mulighet til å bidra. 

På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, er det ingen tvil om at marin forsøpling er et stort problem her hjemme også.

Miljøfond for rent hav

For å takle miljøutfordringene, må vi jobbe sammen. Nettopp derfor opprettet vi Miljøfondet i 2020, på initiativ fra fiskerne og styret i Norges Sildesalgslag. Tanken er enkel: Hvert år gir vi bort opptil 250 000 kroner til grupper, foreninger og bedrifter som ønsker å bidra til et bedre havmiljø. Til nå har vi delt ut 1 million kroner til miljøprosjekt gjennom dette fondet.

Ryddeaksjon til havs

Et av de flotte tiltakene vi er stolte av å ha gitt støtte til er Fishing For Litter, et miljøinitiativ som jobber for å redusere mengden søppel i havet og langs kysten. Gjennom Fishing For Litter samler fiskere og frivillige inn søppel som de får i fiskeredskapene sine. De bringer avfallet tilbake til havnen, der den sorteres og håndteres på en miljøvennlig måte.

Ordningen styres av Salt.nu på vegne av Miljødepartementet, og siden de startet opp i 2016 har det blitt fisket opp mer enn 1300 tonn avfall fra havet vårt. Den enorme mengden viser at vi fremdeles betaler for gamle synder i dag, og har en stor ryddejobb foran oss, samtidig som vi jakter på nye løsninger for fremtiden.

Sammen for rene strender

Tiltak som dette gjør en fantastisk innsats til havs. Samtidig er det fremdeles mye avfall som finner veien inn til strandlinjen vår. Derfor har vi i også engasjert oss sterkt i ryddeaksjonene til organisasjoner som Framtidshavet og Hold Norge Rent. De arbeider begge mot marin forsøpling. Hvert år deltar vi aktivt på strandryddingene deres sammen med aktører fra hele sjømatnæringen. Parallelt støtter vi også prosjektene og ryddeaksjoner med tilskudd og midler fra Miljøfondet.

Kenneth Bruvik, styreleder i Framtidshavet, forteller at støtten gjennom Miljøfondet er helt avgjørende for at frivillige og organisasjoner kan gjennomføre nødvendige tiltak. 

- Jeg er så glad for at Norges Sildesalgslag ser det at vi alle er i samme båt, og at de velger å gå i krigen sammen med oss. Tiltak som Miljøfondet er både fremtidsrettet og smart, og ekstremt viktig ut fra god forvaltning av ressursene våre. Her viser Sildelaget handlekraft, og bidrar til løsninger som gjør at vi kan ta gode grep for fremtiden. At man kan få dekket utgifter i forbindelse med ryddeoperasjoner og aktiviteter er avgjørende. 

Vil du bidra til en renere kyst?

Da oppfordrer vi deg til å søke om støtte fra Miljøfondet. Her kan du få støtte til:

·       Strandryddeaksjoner, registrert hos Hold Norge Rent

·       Utstyr

·       Levering av søppel

·       Arrangement i forbindelse med miljøtiltak

·       Utdanning/informasjonstiltak

 

Vi heier på alle som vil bidra til et rent hav for kommende generasjoner, og oppfordrer derfor alle lag, bedrifter, organisasjoner, idrettslag og arrangører til å søke. Og du? Du kan søke gjennom hele året, og vi har gjort det veldig enkelt for deg. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet du finner her.

Skal du søke om midler til Strandrydding registrerer du først ryddeaksjonen på Hold Norge Rent sine hjemmesider: https://ryddenorge.no

Legg ved aksjonskoden i skjemaet når du søker.

Lykke til med prosjektet, og takk for at du bidrar til et renere hav for oss alle!

Når får jeg svar: 
Behandlingstiden på søknad er ca. 2 uker. 

Video fra Strandryddeuken 2023 

Årets Strandryddeuke blir 13-22.september. 
Les mer på Hold Norge Rent.