Meny

Velkommen til ny nettside

article image Foto: EMSPhoto/Eivind Sævik

Vi har oppdatert nettsiden vår og her kan du lese mer om noen nye funksjoner og forbedringer vi har gjort med mål om å øke fleksibiliteten og brukervennligheten.

15.03.2024 13:27

Med den nye løsningen har vi muligheten selv til å publisere mer variert innhold og lage nye sider. Dette gjør at vi kan reagere raskere på ønsker fra brukerne og ansatte og gjøre endringer mer effektivt. Vi planlegger også å introdusere egne sider for hver avdeling i Sildelaget, hvor relevant informasjon kan presenteres på en mer tilrettelagt måte. 

NB! Ekstranettet og innlogging finnes oppe til høyre og er uforandret. Dere finner også en egen side om Ekstranettet i menyen eller ved å trykke på denne lenken. Informasjonen som står på denne siden er under revisjon og vil også bli oppdatert fortløpende. 


Nye funksjoner

En av de mest signifikante oppgraderingene er den nye Regelverk-siden, lett tilgjengelig via en egen knapp på forsiden. Her samles viktige dokumenter som rundskriv, fiskerimeldinger, forretningsregler, lagsavgift, link til J-meldinger, vedtekter osv. på ett sted, noe som gjør det enklere å finne den informasjonen dere trenger. 

Vi har lagt oss på en mal som er ganske lik Råfisklaget og Fiskeridirektoratet ift hvordan RUNDSKRIV vises.
Nederst i artikkelen finnes en video med forklaringer om enkelte av sidene, blant annet rundskriv. 

OBS! Vi har gått gjennom og revidert rundskrivene med forutsetningen om at alt nødvendig materiale er inkludert. Dersom det likevel skulle mangle noe, vennligst informer oss om dette så vi kan få ordnet det.


Under er noen punkt som kan være verdt å merke seg:

  • Rundskriv er det første som vises når man kommer inn på denne siden, ønsker man å lese om noe annet må man velge dette ut ifra kategoriene eller bruke søkefeltet.

  • Rundskriv er tagget med fiskeslag, gjeldende (grønn markering) eller utgått (rød markering) og konsum eller mel/olje.

  • Vi har flere kategorier med ulike dokumenter på denne siden, disse kan vi også endre selv.

  • Rundskriv vil bli publisert direkte som en artikkel, derfor blir også alt innholdet i teksten på et rundskriv søkbart. I tillegg vil det være mulig å dele rundskrivet direkte med noen ved å kopiere en link via delesymbolet eller sende linken i en e-post. For noen rundskriv vil det også være en PDF-tilgjengelig for nedlastning. 

Innmeldingsjournal
Innmeldingsjournalen har fått en ny funksjon på fremsiden. Nå kan man sortere på fangsttype slik at man kan se f.eks bare MEL/OLJE fangster for valgt periode. Dette har vært etterspurt av noen kjøpere.

Dersom man velger et fiskeslag og en periode på 7 dager, så vil man få en totalfangst tall per dag, men også for hele den perioden man har valgt. Men velger man alle fiskeslag og 2 dager eller mer, så kommer dagene med lodde først, så kolmule, makrell osv. For mer informasjon om hver fangst så klikker man på den lille haken helt til høyre under VIS MER, eller på en annen plass på raden da hele raden er klikkbar.Kvoter

På den nye siden om kvoter
har vi samlet alt fra kvoteoversikt, fartøykvoter, omsetning og statistikk på en og samme side. Innholdet på disse sidene er ganske likt som på den gamle, og videre forklaringer kan du se i videoen nederst i artikkelen.

Fiskeslag
Her kan man velge et fiskeslag ved å trykke på navnet eller illustrasjonen i menyen. På fiskeslagsidene finner man informasjon om minstepriser, kvoteoversikt, kart, relevante rundskriv, nyheter som omhandler fiskeslaget og artsbeskrivelse. Designet på kvoteoversikten til de ulike fartøygruppene er fremdeles under utvikling og vil få en tydeligere sortering på sikt. 

Minstepriser vil vises på hver fiskeslagside, og oppdateres hver fredag. 

Nyheter
Når det kommer til nyheter, så har vi samlet alle nyheter på en egen side. Man kan enten scrolle seg nedover fremsiden, eller gå direkte til alle nyheter via menyen. Øverst på denne siden vil man så finne et nyhetsfilter som erstatter det gamle nyhetsarkivet. Her kan man søke etter innhold eller konkrete artikler. Nye artikler som blir skrevet som gjelder spesifikke temaer som f.eks teknologi eller bærekraft vil fremover bli tagget, og deretter dukke opp i søket hvis man velger en kategori. Per dags dato er det få artikler som har disse taggene. 


Sildelaget

På siden om Sildelaget, finner dere informasjon om historie, kontaktinfo, styret, årsrapporter og retningslinjer som gjelder Sildelaget og de ansatte. Eksempler på dette er dokumenter som personvernernerklæring, varslingsrutiner, etiske retningslinjer osv. Bilder av ansatte kommer fortløpende. 

Søkefunksjonalitet
Videre har søkefunksjonaliteten blitt betydelig forbedret, noe som vil gjøre det lettere for å finne spesifikt innhold på nettsiden. Denne finner dere øverst til høyre på siden. Vi ser også fram til å forbedre hvordan vi bruker overskrifter og tagger for å optimere søkeopplevelsen ytterligere.

Andre sider 
Vi har også opprettet en egen del på nettsiden som vil handle om bærekraft. På disse sidene vil du finne informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft i Sildelaget, miljøfondet, hvor viktig sjømaten dere leverer til Norge og verden faktisk er, og annet relevant innhold om hvordan den pelagiske flåten jobber opp mot bærekraft aspektet. 

Denne oppdateringen er bare starten på en rekke forbedringer som vil gjøre nettsiden mer tilgjengelig og informativ for alle. Med en sterkere plattform kan vi nå raskere oppdatere og legge til nytt innhold som reflekterer de dynamiske aspektene ved vår sektor.

Vi oppfordrer alle til å utforske de nye funksjonene, og vi ser fram til å motta tilbakemeldinger. Sammen kan vi sikre at nettsiden ikke bare tjener som en informasjonskilde, men også som et vindu inn til vår næring for både dagens brukere og potensielle nye interessenter.

For mer info eller spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss

Video som forklarer innmeldingsjournalen, regelverksiden, fiskeslagsiden og kvoter & statistikk.