Meny

Rundskriv 14/14 Retningslinjer for råstoffkontrollen og instruks for prøvetaking

Gjeldende Alle fiskeslag Mel og olje Rundskriv
26.05.14
Last ned rundskriv som PDF

Norges Sildesalgslag og FHL fiskemel har nå vedtatt revisjon av «Retningslinjer for Råstoffkontrollen» og «Instruks for prøvetaking» etter forslag fra Standardiseringsutvalget.

Målet med revisjonen er å «få kartet til å stemme med terrenget» og å få helt like rutiner ved alle fabrikkene.

Siden prøveordningen med ikke å regulere etter fett- og tørrstoffinnholdet i fangsten ble forlenget til også å gjelde i 2014, skal det også i år bare tas råstoffprøve til saltanalyser.

For å opprettholde et godt grunnlag for beregning av treårs-gjennomsnitt av fett- og tørrstoff, som igjen er grunnlaget for beregning av minstepriser er det nødvendig med en viss prøvetaking/analyse av prøver til fett- og tørrstoffanalyse fra hver fabrikk og hvert fiskeslag.

Beregningsreglene for ukegjennomsnittet er også innarbeidet i Retningslinjer for Råstoffkontrollen. Disse gjelder kun for salt i år.

I tillegg skal det tas prøve til flyktig nitrogen-analyse og temperaturen skal måles automatisk.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Flere rundskriv