Meny

Minstepris på NVG-sild til konsum fra mandag 11. desember 2023

Gjeldende NVG-Sild Konsum Fiskerimeldinger
08.12.23

Fra mandag 11. desember 2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 9,19 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 8,89 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 7,97 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 6,70 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 6,70 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)

NOK 2,00 pr kg

Flere rundskriv