Meny

Bærekraftig fangst

Fremtidens fangst 


Visste du at pelagisk fisk er blant de mest klimavennlige proteinkildene vi kan sette på bordet? Det bekrefter blant annet
tall fra SINTEF.

Det lave klimaavtrykket skyldes i hovedsak at villfanget fisk er fangstet, og ikke produsert.  Å fange villfisk krever langt mindre energi enn det tar å drifte anlegg eller å fôre opp fisk. I tillegg er pelagisk fisk ikke bare stappfull av næring, men den kan også brukes til så mangt. Reststoff kan effektivt omdannes til alt fra mat og kosttilskudd, mel og fiskefôr.

Vi i Norges Sildesalgslag er dypt engasjerte i å forvalte denne miljøvennlige ressursen på en god måte. Men, vårt engasjement slutter ikke der. Med regjeringens mål om å halvere utslippene innen 2030, søker vi aktivt etter nye metoder for å gjøre fiskeriet enda mer bærekraftig.

Så, hvordan oppnår vi dette som en samlet næring? Svaret ligger i en kombinasjon av dokumentasjon, innovasjon og smart teknologi.

Data for et sunnere hav

Norge har alltid vært i forkant når det gjelder miljøvennlig og bærekraftig fiske. Strenge reguleringer, kvotesystemer og forpliktelsen til forskning hjelper oss å forvalte havets ressurser på en ansvarlig måte. I Norges Sildesalgslag bidrar vi aktivt ved å samle inn viktig data om fiskebestandene, noe som er avgjørende for å veilede en bærekraftig praksis.

Innovasjon for lavere utslipp

Innovasjon spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere utslippene. Ta for eksempel tråleren Liafjord, eid av Liegruppen, som er pioneren bak bruken av uttrekkbare baugfoiler. Dette innovative trekket har redusert drivstofforbruket betraktelig, og peker mot fremtiden for energieffektivitet i fiskeflåten.

Presis fangst med avansert teknologi

Med moderne sonarteknologi kan fiskere nå identifisere fiskestimer mer presist, noe som leder til mer målrettet fangst. Dette effektiviserer fiskeriet og minimerer miljøpåvirkningen.

Teknologi mot matsvinn

Nye teknologiske løsninger spiller også en nøkkelrolle når vi skal redusere matsvinn. Et eksempel på dette er PSW (Pressurized Seawater). Kjølesystemene brukes om bord på fiskefartøy for å holde fisken i topp kvalitet fra fangst til levering. Ved å benytte slike systemer, sikrer næringen at fisken holder seg fersk lengre, og dette bidrar til å redusere matsvinn betydelig.

Et renere hav for alle

Vi er også bevisste på behovet for å håndtere eksisterende miljøutfordringer, som forurensning i havet. Moderne løsninger som for eksempel PingMe, en transponder for lokalisering av fiskeutstyr, bidrar til å redusere problemet med spøkelsesfiske og forbedrer effektiviteten i fiskeflåten.

Med en blanding av innovasjon og god gammeldags sunn fornuft, passer vi på havet vårt samtidig som vi fører fiskeriindustrien fremover. Det handler om å ta vare på naturen, så den kan ta vare på oss.