Meny

Video: Kolmule 2022

Salgsleder Kenneth Garvik oppsummerer årets  hovedsesong på kolmule

31.05.2022 12:36

I år begynte fiskeriet noe senere enn normalt på grunn av det krevende loddefiskeriet på Island. Første kolmulefangst ble dermed ikke registrert før 3. mars, og på et normal år ville denne gjerne kommet i månedsskifte januar/februar.

Også i motsetning til normalen ble det bare fisket 8.800 tonn i internasjonalt farvann 200 nm vest for Irland. Det var krevende forhold og fiskerne måtte taue lengre enn vanlig i området. Majoriteten av det som er fisket ble dermed tatt i EU-sonen, her ble det tatt 140.000t av den totale tilatte kvoten i området på 146.000t.

I tillegg har det blit landet mer til konsum enn vanlig og av totalt 167.000t fisket er 45.000t landet til konsum.

Det gjenstår vel 40.000t av den totale kolmulekvoten, dette vil fiskes av trålerne videre utover året.