Meny

Utseilingsordning for havbrisling

article image Foto: Eivind Sævik/EMSPhoto (2023)

Ny utseilingsordning for havbrisling etter "først til møllen" prinsippet. 

02.01.2024 14:09

I henhold til J-142-2023 Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024 la vi fredag 01.12 ut melding om at fartøy kan melde seg på for restkvantumet. Ved påmeldingsfristens utløp 03.12 24:00 var det ingen fartøy som meldte sin interesse. Derfor er det i samråd med faglagene og fiskeridirektoratet besluttet at det etableres en utseilingsordning etter «først til møllen» prinsippet. 

Det gjenstår nå 6.440 tonn av kvoten som gir 12 fartøy
mulighet for utseiling.
 

Følgende betingelser må være oppfylt før en får utseilings tørn:

  • Fartøyet må ha nødvendig brisling bruk om bord, samt mannskap for turen. I tillegg kan en stille krav om avgangsmelding (DEP) i den elektroniske fangstdagboken. 

I gjeldende forskrift så bortfaller maksimalkvoten for de 18 første fartøyene som ikke har tatt utseiling innen fristen. Slik at dette gjelder for båt nr. 19 og utover.  

Melding om utseiling gis til Sildelaget på telefon 55 54 95 50 

Se J-142-2023 Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024 her.