Meny

Tre solide ungdomskull av sild

article image Foto: Norges Sildesalgslag

Havforskningsinstituttet har vært på økosystemtokt i Barentshavet. 

21.02.2024 08:47

Etter flere år med små årsklasser av sild, har Havforskingsinstituttet på sin årlige økosystemtokt i Barentshavet gjort interessante funn som gir grunn til optimisme.

De har nemlig oppdaget tre sterke årsklasser av norsk vårgytende sild (NVG-sild), som potensielt kan styrke bestanden betydelig. Disse funnene indikerer en økning i sildeyngel, inkludert den høyeste mengden toåringer målt siden 2004. Til tross for dette positive tegnet, understrekes det at det fortsatt er usikkert om disse unge sildene vil overleve til de når gytemoden alder og kan bidra til gytebiomassen som fiskekvoterådene baseres på.

– Ofte vil gode årsklassar av ung sild framleis vera gode årsklassar når dei blir fire år og eldre, og dermed er gamle nok til både å gyta og bli fiska på, men det stemmer ikkje alltid, forklarar Georg Skaret. 

 – Vi er difor skikkeleg spente på fortsetjinga her, og vi håpar jo at den store mengda ungsild i Barentshavet no kan snu den negative utviklinga vi har sett ei stund, avrunda forskaren – som understrekar at det jo er nokre år til «ungdommen» er stor nok til å reknast med i gytebiomassen, som kvoteråda baserer seg på. 

Les hele saken på Hi sin nettside her.