Meny

Svak måned for sildeeksporten

article image Foto: Sjømatrådet (2024)

Lave eksportvolum på sild påvirket februar tallene. 

05.03.2024 07:47
  • Norge eksporterte 16 223 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i februar
  • Verdien falt med 96 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med februar i fjor
  • Volumet falt med 41 prosent
  • Polen, Litauen og Egypt var de største markedene for sild i februar

I likhet med januar er landingene fra sildefiskeriet i februar betydelig lavere sammenlignet med samme måned i 2023. Så langt er det landet 100 000 tonn, mot 160 000 tonn i fjor.

Prisnivået i førstehåndsomsetningen ligger betydelig over samme periode i fjor med en snittpris til konsum på NVG-sild på 10,58 mot 7,78 kroner per kilo, og Nordsjøsilda med 8,74 mot 4,33 kroner per kilo.

Laveste volum for hel fryst sild på 32 år

- De lave landingsvolumene påvirker eksporten. Trenden med mindre eksport av hel fryst sild til fordel for filet og videreforedlede produkter fortsetter. I februar ble det eksportert omtrent 4 500 tonn hel fryst sild. Vi må tilbake til 1992 for å finne lavere tall i samme måned, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

For fryst filet er det så langt i år en nedgang i 6 prosent i volum, mens verdien har økt fra 440 til 495 millioner, en økning på 12,5 prosent.

- Prisene i norske kroner er opp med 20 prosent, og i euro med 15 prosent. Polen og Tyskland er de viktigste filetmarkedene, og eksportverdien hit har økt med 16 prosent, mens volumene er stabile, forklarer Johnsen.