Meny

Rekordsopprensking av garn

Bærekraft Strandrydding
article image Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2023 opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene innenfor strekningen Ålesund-Kirkenes.

22.03.2024 08:56

Direktoratet melder i sin årsrapport for 2023 at hoveddelen av innsatsen er relatert til Røst-Kirkenes, noe som er sammenfallende med høyest aktivitetsnivå for fiske med faststående fiskeredskaper. 

De brukte en innleid pelagisk tråler for å gjennomføre toktet som pågikk over totalt 47 døgn fra august-september. Totalt ble det tatt opp 1339 garn, 229 teiner, cirka 42 000 meter line, 30 000 meter med tauverk, 8000 meter med trålwire, diverse komponenter fra trål, snurrevad og snurpenot, samt betydelige mengder med bøyer og anker. 

Når det kommer til mengden garn, så er dette den høyeste siden oppstarten av toktserien for 40 år siden. 1139 garn utgjør cirka 37 km. Direktoratet melder også at i den grad det er mulig, så blir garn og teiner levert tilbake til eier. Andre funn går til gjenvinning eller godkjent avfallsmottak. 

Les mer om Fiskeridirektoratets arbeid med marin forsøpling i årsrapporten deres for 2023.