Meny

Økt minstepris på makrell fra 5. februar

article image Foto: Guro Moen Tveit/SINTEF (2022)

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 05.02.24:     

02.02.2024 10:17

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

3,5925 øre pr gram gj.vekt 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): 

NOK 2,10 pr kg 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag vil minsteprisen for makrell (Gruppe 1) være gjenstand for regulering hver uke nå.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Meldingen finner du her: