Meny

Justeringer i fisket etter nordsjøsild i 2023 for SUK-gruppen

article image Foto: EMSPhoto/Eivind Sævik (2022)

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer for å legge til rette for at gruppekvoten utnyttes:

19.12.2023 08:38

- For fartøy i SUK-gruppen gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,8 tonn


Fiskeridirektøren har også besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

- Delkvoteenheten for fartøy i SUK-gruppen økes til 1


Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket på maksimalkvotene på kort varsel.

Endringene trer i kraft fra og med den 18. desember 2023.