Meny

Foreløpig kvote på makrell på 100 000 tonn i 2024

article image Foto: Ryan Cordiner/Lunar Bow

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en midlertidig kvote på makrell for 2024 på 100.000 tonn.

02.01.2024 09:01

– Kyststatene har ikke blitt enige om en fordeling av makrellen. Samtalene skal fortsette i januar. Frem til vi får en avklaring fastsetter Norge en midlertidig kvote på starten av året. Den delen av flåten som begynner sitt fiske tidlig må få mulighet til å starte, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

- Den endelige kvoten vil bli fastsatt i god tid før hovedfiskeriet starter opp, forsikrer fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Opprettholder fordelingen av kvoter mellom de ulike fartøygruppene

Fordelingen av kvoten mellom de ulike fartøygruppene opprettholdes. Reguleringen av åpen gruppe og avsetning til landnotfiske videreføres også.

Ringnot- og trålgruppen er regulert med fartøykvoter på samme måte som i fjor, og kvotefleksibiliteten på fartøynivå videreføres. Lukket kystgruppe reguleres som én gruppe også i 2024, og departementet gjør oppmerksom på at fartøykvotene samt maksimalkvotetillegget i gruppen vil være lavere enn vanlig på grunn av den midlertidige lave norske kvoten.

Når endelig norsk totalkvote for 2024 er fastsatt vil Fiskeridirektoratet ha dialog med næringsorganisasjonene når det gjelder overreguleringsgrad for maksimalkvotetillegget.

Prøveordningen for bruk av snurrevad i fisket etter makrell videreføres i 2024. Bakgrunnen for videreføringen er å få ytterligere grunnlag for å kunne vurdere bifangstsituasjonen fra år til år, også med tanke på utviklingen av redskap til formålet.

Midlertidig kvotesamarbeidsordning for makrell videreføres

I påvente av den nye kvotemeldingen vil den midlertidige kvotesamarbeidsordningen videreføres i 2024.

Den nye kvotemeldingen legges frem i Tromsø 12. januar, og skal etter planen behandles i Stortinget før påske.

Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.