Meny

Fiskets gang uke 12 (2024)

Fiskets gang
article image Foto: Norges Sildesalgslag/Åge Røttingen

Loddefiske så si i havn, og noe kolmule fra EU sonen

25.03.2024 09:36

Lodde:
Loddekvoten er så å si i havn, og fra 27 forskjellige båter er det innmeldt 17.500 tonn. Fangstene varierer fra 45 t som minste fangst til hele 1.700 t som største fangst.
Det er ringnot båtene som har vært mest aktive i loddefiske, og de har tatt 14.900 t av ukens kvantum. Kyst har fisket 1.300 og trål det resterende også med 1.300 t.

Lodda som var utenfor Senja var tidlig i gytingen, og herfra er det bare tatt noen slumper. Hoved fiske har vært på Øst-Finnmarka mellom Båtsfjord og Gamvik. Dette er ett innsig av lodde der rognmodningen er senere enn den i vest, noe som er vanlig. Fangstene herfra var ikke helt optimal for rognpressing i starten av uken, men dette ble bedre på slutten der kjøperne meldte om god rogn kvalitet.
I helgen er det og tatt ett par fangster utenfor Nordkapp.

Det er kun kjøpere som har utstyr for rognpressing som har kjøpt lodda sist uke. Og med bortfall av loddefiske på Island så kan en dekke inn etterspørselen ute i verdensmarkedene for lodderogn, selv om det ligger noe på lager på Island.

Det gjenstår nå vel 2.000 t av kvoten på 117.550 t. For ringnot er det ett par båter som har kvote igjen. Trål er ferdig og på kyst så står det ett lite kvantum. I denne gruppe har ett par båter måtte gi avkall på utseiling og det har vært utfordrende å få ut nye båter nå i forkant av påsken.

Oppsummert så melder fiskerne om periodevis mye lodde, og en har fisket lodde på flere felt fra utenfor Senja i vest til Båtsfjord i øst. 

Det er kun omsatt 6.000 t av årets kvote til mel/olje. Resten er gått til konsum og det er landet lodde fra Skudesnes i sør til Tromsø i nord. I tillegg har noen fangster blitt omsatt til Færøyene og på Island.

Lodda har vært litt mindre på størrelse enn ønsket fra de best betalende konsum markeder, slik at prisene har vært lavere enn fiskerne forventet. Det at en fikk gode kvaliteter til rogpressing på slutten av sesongen har bidratt til ett løft i prisene i sluttfasen.

 

Kolmule: 
Flere båter i loddemodus og det at flere er ferdig med kvoten har gjort at ukens kolmulekvantum er beskjedent med bare 10.400 tonn.
Dette er fra seks ulike fartøy som har hatt fangster fra 1.140 t til 2.500 t som største fangst.

Kolmula har nå trukket på nordøst fra Internasjonalt farvann og inn i EU sonen, der alla e ukens fangster er tatt. Når den er på vandring så står den mer spredt og båtene må da ha litt lengre trålhal enn når den står i tette flekker tidligere i sesongen.

Det er nå fisket knappe 300.000 t av årets kolmulekvote på vel 390.000 t. Og siden flere har fisket i Internasjonalt farvann så endret Fiskeridirektoratet delkvoteenheten fra 4.324 t  til 6.434 t for EU sonen.

I kommende uke så forventer vi noen flere båter aktive i dette fiske enn sist uke.

Bergen 25.03.2024
Kenneth Garvik
[email protected]