Meny

Fiskets gang uke 10

Fiskets gang
article image Foto: Jøran Birknes

Meget god loddeuke i nord, og færre båter på kolmula.

11.03.2024 08:28

Lodde:
Som forventet så ble det en meget god loddeuke med hele 41.400 tonn innmeldt. Beste loddedøgn hadde vi mandag med 8.800 t. Det er ringnot-gruppen som har fisket mest med 26.600 t, kyst 9.000 t og fra trål 5.800 t.

Det rapporteres om mye lodde, og fisket har foregått over ett stort område. Det vestligste felt har vært nord av Senja. Fra dette område har det vært størst lodde, med høyest rognprosent. Fangster tatt i helgen fra dette område har hatt rennende rogn og lodda her er snart i gytingen.

Videre østover har det vært fiske nord av Torsvåg, utenfor Sørøya, nord av Magerøya (Nordkapp) og som østligste felt har vi fangster utenfor Berlevåg.
Ser vi på avstander her så snakker vi om rundt 400 n.mil mellom vestligste og østligste felt, og det ryktes om gode lodderegistreringer enda lenger øst (Vardø).

Fangstene er i all hovedsak omsatt til konsum, der kjøperne har ulik produksjon. Noe går samfengt og noen prøver å sortere ho og hanlodde. I siste del av uken har noen også startet med produksjon av lodderogn.

Lodda har vært noe mindre i år enn fjoråret. Når spesielt holodda med rogn blir for liten så påvirker det interessen fra markedene ute i verden.

Over halve loddekvantumet er nå fisket med 60.500 t av kvoten på 117.550 t. Det forventes fortsatt stor deltagelse i dette fiske i kommende uke, og mesteparten av restkvoten vil gå til pressing av lodderogn.


Kolmule:
Med flere ferdig med kvoten, og til dels hovedfokus på lodde så har det vært færre båter på kolmula sist uke. Fra 13 ulike båter har vi 23.900 tonn i journalen. De har hatt fangster fra 820 t som lavest til 2.550 t som største fangst.

All fangst, foruten en liten slump, er fisket i EU sonen. Kolmula er nå på vandring nordover og fangstene er tatt nord av Porcuepine banken.

Siden det har vært ett meget godt kolmulefiske i Internasjonal sone i år så ble det før helgen en økning på kolmuletrål sin kvoteenhet med rundt 10%.
Det er nå fisket knappe 278.000 t av årets kolmulekvote på vel 390.000 t. Som nevnt ovenfor så har det vært godt fiske utenfor 200 n.mil i Internasjonalt farvann. Herfra er det tatt 152.000 t.

Det forventes få båter i dette fiske kommende uke.


Hestmakrell:
Noen få båter i den minste kystflåte har jaktet på hestmakrellen sist uke og fra fem ulike båter er det fisket vel 100 tonn.

Hoveddelen, 85 t, av kvantumet er tatt i fjordene på Nordmøre: Dette er stor hestmakrell med snittvekter på hele 650 gram.

 

Bergen 11.03.2024
Kenneth Garvik
[email protected]