Meny

Delkvoteenheter for fiske etter kolmule i Færøysonen i 2024

article image Foto: Olav Endre Drønen (2017)

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag torsdag 1. februar 2024:

01.02.2024 14:24

Den midlertidige ordningen med januarfiske i Færøysonen opphører.

For fartøy med kolmuletråltillatelse settes delkvoteenheten i Færøyenes fiskerisone for beregning av maksimalkvoten til 884 tonn.

For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes delkvoteenheten i Færøyenes fiskerisone for beregning av maksimalkvoten til 0,41.